Rakousko: Komora versus mluvčí pacientů

V Rakousku to v poslední době stále častěji „jiskří“ mezi lékařskou komorou a zemskými zástupci pacientů. Nejsilnější slova komorových funkcionářů směřují proti vídeňské pacientské mluvčí a rovněž proti dolnorakouskému zástupci spotřebitelů péče.

Ze stanovisek znesvářených subjektů je patrné, že zástupci pacientů, kteří jsou „ostřílenými profesionály“ placenými ze zemských rozpočtů, stupňují svůj tlak na zvyšování kvality zdravotních služeb, zatímco komora poukazuje na to, že pro kvalitu dělá maximum.

Spor nad dokumentací

Prezident komory Artur Wechselberger se naposledy rozzlobil natolik, že nadhodil, aby byl dolnorakouský mluvčí pacientů Gerald Bachinger odvolán ze své funkce (do níž je jmenován zemským úřadem po dohodě s pacientskými organizacemi). Podle komory mluvčí Bachinger požadoval, aby se do rutinní kontroly kvality v ordinacích zahrnulo i přezkoumání zdravotní dokumentace.

Prezident Wechselberger to rázně odmítl s tím, že ochrana dat pacientů je pro lékaře „fundamentální etickou zásadou“, navíc rakouské zákony striktně limitují přístup k záznamům o léčbě. Nahlédnutí do nich závisí na souhlasu pacienta. „Jedině pokud pacient uplatní stížnost a výslovně poskytne souhlas, může si kontrolor vyžádat dokumentaci,“ zdůraznil Artur Wechselberger.

Profesionální zástupci

Zemští mluvčí pacientů jsou zpravidla právníci, ale mezi svými stálými spolupracovníky mají i lékaře, sociální pracovníky a zástupce dalších profesí. Vedle hájení zájmů pacientů se věnují také klientům sociálních služeb včetně zajišťování opatrovníků pro osoby s omezenou svéprávností.

„Horká linka“ pro poradenství či stížnosti funguje v podstatě od rána do večera po celý týden, zástupci pacientů jsou mimo jiné připraveni dostavit se k nemocným do nemocnic či dalších ústavů a pomoci jim rychle vymoci jejich práva tak, aby se spor zbytečně nevyhrocoval. Zastupují pacienty také v zemských komisích pro mimosoudní řešení stížností, včetně mimosoudní možnosti finančního odškodnění.

Ohodnoťte tento článek!