Rakousko: Porodní asistence – výhody i rizika

Rakousko novelizovalo předpisy týkající se porodních asistentek s cílem rozšířit přístup těhotných žen k jejich službám a současně zvýšit jejich ochranu před odborně méně zdatnými profesními pracovníky.

Ženy získají možnost navštěvovat porodní asistentky při normálně probíhajícím těhotenství častěji a zdarma – finanční prostředky zčásti poskytnou zdravotní pojišťovny, zčásti stát. Tímto opatřením chce vláda snížit počet medicínsky neodůvodněných císařských řezů, jejichž míra se v posledních letech zvyšovala. Zároveň však předpisy zdůraznily možnost zemských úřadů porodním asistentkám přechodně zakázat činnost při podezření na malé profesní zkušenosti (podobně může zemský úřad přechodně zakázat činnost také lékařům a stomatologům).

Porodní asistentky se stejně jako lékaři proti rozhodnutí zemského úřadu sice mohou odvolat ke správnímu soudu, ale to nemá odkladný účinek. Porodní asistentky musejí poskytovat pro státní statistiku určená medicínská a sociálně medicínská data v anonymizované podobě, z nichž čerpají poznatky také regionální fondy zdraví, které jsou v gesci státu a svazu pojišťoven a zabývají se kvalitou i dostupností péče a jejím financováním.

Ohodnoťte tento článek!