Rakousko: Samostatné ordinace v ohrožení?

Vídeňská lékařská komora shromáždila již více než 75 tisíc podpisů proti záměru politiků přijmout zvláštní zákon o primární péči, který by výrazněji podpořil centra ambulantní péče.

V nich by pacienti téměř vše dostali takřka pod jednou střechou nebo v blízkosti těchto zařízení, respektive na péči praktických lékařů by užším způsobem navazovaly i specializované a další ambulantní služby. Komora vyslovila obavy, že v tomto záměru magistrátu jde na prvém místě o zlevnění péče, ale s nedostatečně zajištěnou kvalitou. Profesní organizace zvláštní zákon odmítá s tím, že zlepšení sítě služeb lze řešit stávajícími předpisy, aniž by byla ohrožena svobodná volba rodinných a dalších lékařů pacienty. Komora souhlasí s tím, aby péče byla lépe koordinovaná a více interdisciplinární, ale nelíbí se jí riziko nárůstu počtu center či skupinových praxí na úkor samostatných ordinací. Lékaři mají také obavy z toho, že centra budou mj. v rukou komerčních společností.

Ohodnoťte tento článek!