Rakouští lékaři v ohrožení?

Rakouská média informovala 21. ledna pod titulkem „Lékaři na ulici“ o demonstraci zaměstnanců vídeňské lékařské fakulty a s ní spojené všeobecné nemocnice.

Podle sdělovacích prostředků se před rektorátem univerzity shromáždilo kolem sta lékařů, podle vídeňské lékařské komory jich byly tři až čtyři stovky. Protože zdravotníci měli zakázáno protestovat v prostorách nemocnice, vyšli na ulici, aby vyjádřili nesouhlas s rozhodnutím rektora Wolfganga Schütze, který s odkazem na evropské předpisy k přesčasové práci zredukoval počet lékařů na noční pohotovostní služby.

„Takhle to dál nejde, nejsme žádní roboti,“ zlobil se zástupce klinických lékařů Thomas Perkmann. I vedení lékařské komory potvrdilo, že už před redukcí stavu personálu měli lékaři málo času na pacienty a také na výuku mediků. Nyní hrozí, že v nočních hodinách se zhorší péče zejména o pacienty trpící bolestmi, ale rovněž o duševně nemocné. Lékaři mají navíc obavy, že snižování jejich stavů bude pokračovat.

Zásahy do akutní péče

Vídeňský magistrát, pod jehož dohled všeobecná nemocnice patří, zachovává klid. Veřejnosti vysvětluje plán pro nejbližší roky, který má pomoci modernizovat vídeňské nemocnice. Zdůraznil, že právě všeobecná nemocnice v nedávné minulosti získala okolo 55 milionů eur. Nyní svaz vídeňských veřejných nemocnic s výhledem do roku 2015 dostane až 1,2 miliardy eur. Politici a úředníci ovšem nezastírají, že očekávají zásahy do akutní péče tak, aby byla poskytována efektivněji, zároveň chtějí posílit geriatrickou péči včetně navazujících ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Na geriatrickou péči půjde více než 400 milionů eur. Nicméně lékařská komora stále ještě doufá, že rektorát bude ochoten své rozhodnutí o redukci některých lékařských pozic přehodnotit.

Vedení rakouské lékařské komory navíc spustilo kritiku vlády za návrh zákonných opatření mimo jiné k daním, jež se mají negativně dotknout zejména samostatně působících ambulantních lékařů, kterým se údajně zkrátí zisk (jsou zmíněny například náklady na dopravu za pacientem). Vláda se pokouší celkově snižovat různé výdaje státu, lékaři se ale odmítají smířit s tím, že by se to mělo dotknout i jich.

Ohodnoťte tento článek!