Rakovina prsu? Život nekončí!

V roce 2013 bylo v České republice diagnostikováno přes 7 tisíc nových případů rakoviny prsu a v témže roce zemřelo 1845 žen s touto diagnózou. Karcinom prsu je celosvětový problém, proti kterému musejí společně bojovat pacienti, lékaři, farmaceutické společnosti i plátci péče. Každý hraje důležitou roli a v tomto boji je nejdůležitějším faktorem čas.

Act early!

S cílem zvyšovat povědomí o významu včasné diagnózy a léčby byl měsíc říjen vyhlášen měsícem pozornosti ke karcinomu prsu. Mottem letošního října je „ACT EARLY to give time“, tedy čím dříve přijdeš, tím více času dostaneš a čím dříve se začneš léčit, tím déle budeš žít.

„Odhalení karcinomu prsu v časném stadiu znamená pro nemocné největší šanci na vyléčení. V případě pokročilé rakoviny prsu je pak hlavní snahou lékařů co nejvíce prodloužit pacientkám život, a to v co nejlepší možné kvalitě,“ vysvětluje předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph. D., MBA.

Díky lepší diagnostice a léčbě, která je dostupná v posledních letech, se z karcinomu prsu stává dobře léčitelné onemocnění. Léčba se uskutečnuje podle individuálního léčebného plánu, šitého pacientce na míru. Podle typu a pokročilosti onemocnění se kombinuje chirurgický přístup (radikální či šetřicí) s radioterapií, chemoterapií, hormonální terapií a biologickou léčbou.

Většina pacientek s karcinomem prsu zachyceným v časném stadiu se úplně vyléčí. V případě pokročilých stadií se onemocnění u mnoha žen stává chronickým, nicméně jejich léčba probíhá podobně jako léčba jiných, neonkologických chronických onemocnění.

Komplexní onkologická centra

Odborníkem na posouzení stavu pacientky s onkologickým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem, popřípadě i s dalšími specialisty, určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku před zahájením samotné léčby. Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a takzvaný staging onemocnění. „Ženy s určitými typy karcinomu prsu a dále všechny mladé pacientky by se měly přímo obrátit na jedno z patnácti komplexních onkologických center, která mohou v léčbě používat biologickou terapii, jež zpravidla přináší lepší léčebné výsledky a dlouhodobé přežití,“ radí docentka Prausová. Každá pacientka má též právo vyžádat si druhý názor jiného lékaře, ideálně v ambulanci komplexního onkologického centra. Aktualizovaný seznam komplexních onkologických center lze nalézt na www.linkos.cz.

Zítra to můžete být vy!

Žít s onkologickým onemocněním není jednoduché, přináší to mnoho tělesných potíží, psychických útrap a změn v osobním i profesním životě. Je dobré, když má nemocný vedle sebe někoho, kdo mu v komplikované situaci pomůže, a když naváže důvěryplný vztah s ošetřujícím lékařem. Není ostudou vyhledat pomoc psychologa, psychiatra, odborníka na léčbu bolesti či sociálního pracovníka. Docentka Prausová upozorňuje, že onkologické onemocnění zasáhne nejen tělesný orgán, ale celého člověka, jeho rodinu a blízké. Své o tom vědí pacientky, které si tímto onemocněním prošly nebo procházejí. Samotné vyslechnutí diagnózy zhoubného onemocnění je šok, po němž následuje množství otázek. Komunikace s lékařem a blízkými, laskavost a trpělivost jsou v tomto období velmi důležité. „Rakovina prsu není jen onemocněním těla, ale i duše! Dokonce si myslím, že duše zde hraje důležitější roli než tělo. Mrzí mě proto, že ve společnosti stále řešíme nějaké problémy, ale to nejzákladnější, co může člověk dát druhému – úsměv, hezký vztah, komunikace –, to zde mnohdy chybí,“ říká onkoložka. Zásahy zvenčí vůči nemocným, kteří jsou v tu chvíli velice zranitelní, bývají často velmi necitlivé. Týká se to například posudků pro přiznání invalidního důchodu. „Celý administrativní aparát je něco velmi neosobního a nepříjemného. Pro nemocnou ženu je hrůza tím procházet. Je to nedůstojné a pokořující. K otázce přiznání invalidity nelze přistupovat tak, že už se důchodů přiznalo moc, takže další nedáme!“ zlobí se docentka Prausová také chybí propojení zdravotní a sociální problematiky. Léčba v současné době dokáže většinu pacientek vrátit do běžného života. Kdo ale změří, kolik ušetří žena, která se vrátí do práce? Nebo máma, která se vrátí k dítěti a rodině? Budeme to měřit jako metry dálnice? To se do výhod terapie vůbec nezapočítává!“ Lidé si podle onkoložky neuvědomují, že zítra to mohou být oni, kdo onemocní a bude potřebovat pomoc a pochopení. „Svým pacientům říkávám: ‚Rozdíl mezi námi dvěma je jen ten, že vy už to víte a já ještě ne‘,“ uzavírá Jana Prausová.

Sdílení osobních příběhů a pomoc

Významnou roli v podpoře pacientům s onkologickým onemocněním hrají pacientské organizace. Jednou z nich je Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s., která zaštiťuje projekt Bellis Young & Cancer (www.youngandcancer.cz). Ten se zaměřuje na mladé pacientky do 45 let, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Právě u mladých žen bývá rakovina prsu agresivnější a obvykle vyžaduje radikální výkony, na rozdíl od žen po menopauze, kde zpravidla stačí využít méně razantnější metody léčby a ženy dlouhodobě přežívají. Hlavním cílem projektu je vzájemné propojení mladých pacientek s nádorovým onemocněním prsu, poskytnutí podpory a pomoci v průběhu léčby a po ní.

Přispět k odtabuizování tématu rakoviny prsu a podpořit pacientky v boji s tímto onemocněním chce i společnost Roche, největší biotechnologická společnost na světě zaměřující se na výzkum a vývoj inovativních léků, a sice projektem orientovaným na sdílení pacientských příběhů. Uvedený audiovizuální projekt, v němž osobní příběhy pacientek provází odborné komentáře lékařů, by měl být spuštěn v lednu příštího roku na vzdělávacím portálu mojemedicina.cz.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph. D., MBA, (druhá zleva) zdůraznila, že karcinom prsu není jen nemocí těla, ale také duše

Ohodnoťte tento článek!