Reakce na duel lékárníků ve Zdravotnictví a medicína 3

Březnový Duel: „Špičkování“ mezi lékárníky v časopise Zdravotnictví a medicína byl duelem lékárníka a ekonoma. České lékárenství volá již delší dobu po reformě, která přinese jeho ztransparentnění a především jasně stanoví pravidla jeho fungování na další desetiletí. Díky otevřenému přístupu nového ministra Adama Vojtěcha se nyní intenzivně pracuje na dorovnání výkonu lékárníka, taxe laborum a případně na zavedení nového systému odměňování odborné dispenzační činnosti lékárníků, které bude nezávislé na vlastní ceně léčiva.

Co nám na posledním duelu opravdu vadilo (a není to jenom v tomto článku, ale v řadě dalších), že se do role znalce lékárnické profese staví nikoliv univerzitně vzdělaný lékárník – farmaceut, ale vystudovaný inženýr ekonomie a marketingu liberecké univerzity. Chtěli bychom připomenout jeden zásadní princip naší lékárnické práce, a to, že jsme vázáni přísahou a povinni co nejefektivněji pomoci pacientovi bez ohledu na vlastní ekonomický profit. Je pro nás tedy prioritní pacient a doporučení co nejvhodnější léčby. Lékárník je neoddělitelnou součástí kvalitně fungujícího systému zdravotní péče.
To, že zdravotnictví kumuluje stále více peněz, samozřejmě přitahuje finanční skupiny, které principiálně i v lékárenství vidí business, ať už je pro ně zajímavá obratová účetní položka nebo chtějí generovat co největší zisk. Díky silnému ekonomickému zázemí vytvářejí vlastní nátlak na státní správu a samosprávu, jsou bohužel i klíčovými hráči při tvorbě systému. Nechceme se pasovat na hlavní kritiky tohoto stavu, nicméně je důležité, aby o lékárenství a jeho fungování měli možnost rozhodovat především samotní lékárníci, kteří své profesi rozumějí a každodenní prací v lékárně řeší nejenom praktické úkony s výdejem léků, dostupností léčiv, ale i ekonomiku a objednávání léků apod. Lékárníci, kteří nyní doplácejí na současný stav českého lékárenství, postavený v neprospěch klasických lékáren.

Je proto na místě, reagovat na pana inženýra Daniela Horáka a požádat ho, aby nepokračoval v dehonestaci České lékárnické komory a respektoval demokratické fungování této nejvyšší organizace lékárníků, která má svůj důležitý mandát a její členové jsou voleni na základě demokratických principů. A to především ve chvíli, kdy jsou na ministerstvu návrhy, jež mají narovnat zdravotní charakter tradičního lékárenství v České republice.
Jenom zachování tohoto modelu je ve prospěch pacienta, odstraní klientelistický systém a monopolizaci. Lékárníci jsou připraveni poskytovat erudované poradenství celé státní správě a samosprávě. Stačí se inspirovat u našich rakouských a švýcarských kolegů.

O autorovi| PharmDr. Kristýna Pilátová, Vašilékárníci.cz

Ohodnoťte tento článek!