Ředitelé se obávají zhoršení kvality a dostupnosti péče

Obavu ze zhoršení kvality zdravotní péče má podle šetření Barometru českého zdravotnictví 67 % ředitelů nemocnic. Tři čtvrtiny z nich se také obávají zhoršení dostupnosti péče. Oproti předchozím letům tyto obavy stále rostou. Systém ale ředitelé považují za kvalitní.

Z osmého ročníku celostátního průzkumu „Barometr českého zdravotnictví z pohledu ředitelů nemocnic 2016“ plyne, že většina ředitelů pociťuje nedostatek lékařů, sester, pomocného zdravotnického personálu i administrativních pracovníků. „Perspektiva, otázka odměňování i rozsah přesčasů pracovníků v nemocnicích je mimořádně citlivé téma a ke zlepšení bohužel nedochází. Oblast si žádá systémové řešení na všech úrovních. Jedním z kroků může být novela zákona č. 95/2004 o vzdělávání lékařů a zejména pozměňovací návrh, který umožní větší flexibilitu, kompetence lékařů po absolvování kmene a cílenou podporu oborům ze strany státu,“ vysvětlil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.
Jeho slova doplnil prezident Asociace studentů medicíny Pavol Vasko, který upozornil na „začarovaný kruh“, kde nedostatek personálu vede k množství přesčasů, které jsou pro provoz nemocnic nevyhnutelné, ale jsou často důsledkem odchodu personálu za lepšími podmínkami. Jde zejména o interní a chirurgická oddělení.

Komunikace

V rámci průzkumu Barometr, který připravily společnosti HealthCare Institute a Ipsos, byli osloveni ředitelé 155 nemocnic s akutními lůžky v ČR a celkově odpovědělo 77 z nich. Za největší rezervy systému ředitelé považují mzdy, elektronizaci zdravotnictví, komunikaci s pacienty a komunikaci personálu.
„Trvalým problémem je motivace zdravotníků. Vedle mzdy existuje i mnoho jiných motivačních nástrojů, které lze při řízení nemocnice využívat, ale zdaleka ne všude se tak děje. Ať už jde o možnost pracovat s moderní zdravotnickou a IT technikou, korektní vztahy managementu se zdravotnickým personálem nebo o možnosti kariérního růstu, závislém na odbornosti a pracovitosti zdravotníka,“sdělil ředitel likvidace pojistných událostí Satum Czech Tomáš Vícha.

Efektivní hospodaření nemocnic

Zhruba pětina ředitelů nemocnic počítá s tím, že se dlouhodobé investice v letošním roce zvýší. Třetina počítá se zvýšením i v příštím roce. Zároveň neustává trend nemocnic na jejich „převybavování“ přístrojovou technikou. „Děje se tak leckdy v režimu rovnice ‚čím více je proinvestováno do přístrojového vybavení, tím větší je pochvala od pacientů‘. Celá situace je navíc podpořena systémem dotací těchto nákupů. Management nemůže provést ani běžné investiční posouzení před nákupem, protože neprovedení nákupu se ve vnímání zřizovatelů jeví jako ztráta finančních dotačních prostředků,“ uvedl k hospodárnosti nemocnic Jakub Kovář ze společnosti Nexia.

Ohodnoťte tento článek!