Ředitelem FNHK je prof. Palička

Do funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) byl uveden její dosavadní lékařský náměstek a proděkan místní lékařské fakulty prof. Vladimír Palička.

Ve vedení střídá Romana Prymulu, který byl odvolán ministrem zdravotnictví kvůli střetu zájmů (o odvolání jsme psali na stránkách zdravi.euro.cz).

„Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkové zdravotnické zařízení a pro toho, kdo ji vede, je to nejen velká odpovědnost, ale i velká čest,“ uvedl před svým jmenováním Vladimír Palička a dodal: „Vždy jsme patřili k vlajkovým lodím českého zdravotnictví a já udělám vše pro to, abychom v této ‚flotile‘ měli i v budoucnu velmi dobré postavení.“ Vladimíra Paličku jmenoval a do funkce uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ing. Petr Landa. Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., se narodil v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, po promoci pracoval v nemocnici v Bruntále na interním a chirurgickém oddělení a následně na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 působí ve FNHK a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V roce 2001 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V letech 2003–2010 byl děkanem LF UK v Hradci Králové, v současnosti je jejím proděkanem.

Vladimír Palička je členem mnoha vědeckých a oborových rad, redakčních rad časopisů i vědeckých společností v oborech biochemie a klinické osteologie. Je publikačně i vědecky významně aktivní.

Ohodnoťte tento článek!