Regulace versus výdělky farmafirem

Zásadní změny v těchto dnech doznala protidrogová politika ČR, když vláda schválila rozšíření působnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ta měla dosud ve své gesci nelegální drogy a nyní rozšířila svou působnost o problematiku alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Podle odborníků je to cesta k integrované protidrogové politice a koordinovanému postupu státu při prevenci a řešení důsledků užívání návykových látek a hazardního hraní. „Rozhodnutí vlády ČR vnímám jako důležité rozhodnutí směřující k integrované protidrogové politice. Negativní dopady a počty závislých kuřáků, alkoholiků a gamblerů jsou srovnatelné s nelegálními drogami a tyto závislosti se svou podstatou neliší od závislostí na jiných drogách, proto by obě oblasti měly být řešeny společně,“ uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (více viz rozhovor na str. 4). Také on zdůrazňuje důsledné vymáhání platných zákonů.
Represivní složku v ČR zastupuje Policie ČR. Ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych ilustroval problematiku vymáhání represivních opatření na evropské úrovni na příkladu českého pervitinu (metamfetamin).
„Českou optikou je metamfetamin významný faktor nelegálních trhů s mezinárodními přesahy, ale vůle celoevropsky zregulovat obchod s pseudoefedrinovými přípravky není velká. Chybí motivace, aby bylo při obchodování s léky obsahujícími efedrin či pseudoefedrin nutné vývozní povolení. Nezastírám, že se tak děje proto, že zisk farmaceutického průmyslu z tohoto typu léčiv je velký,“ uvedl Jakub Frydrych.

Ohodnoťte tento článek!