Regulované čekací doby v SRN

Zemská sdružení smluvních lékařů v Německu napjatě sledují vývoj jednání, probíhajících ve Spolkovém sněmu, jež se týkají nových legislativních změn s dopadem na jejich činnost.

V popředí pozornosti je plánovaná povinnost smluvních lékařů zřídit do půl roku pracoviště pro zajištění práva pacientů na co nejrychlejší přijetí u ambulantních specialistů (u plánovatelné péče bude čekací doba maximálně čtyři týdny). Kromě návštěv dětských lékařů, gynekologů či očního lékaře by pacient v zásadě měl mít doporučení od praktika. Pokud by se pro nemocného nedařilo zajistit termín přijetí u smluvního specialisty do čtyř týdnů, musí mu být zprostředkováno přijetí v ambulanci nemocnice.

Přísnější kritéria pro ordinace

Podle diskuse organizací smluvních lékařů se politici rozhodli zpřísnit některé podmínky provozování ordinací. Při jejich nadbytečném počtu v jednotlivých lokalitách musí dojít k uzavření praxe, pokud původní majitel ordinaci opouští (např. při odchodu do důchodu) – je tedy výslovně stanoven zákaz převedení této praxe na nového lékaře. Přísnější kritéria jsou zakotvena také pro přípustný převod ordinace na jinou osobu. Pokud by odcházející lékař chtěl praxi předat např. svému partnerovi nebo svému zaměstnanci, musely by se tyto osoby podílet na provozování ordinace společně nejméně tři roky (dosud byla určena kratší doba). V lokalitách s nedostatečnou sítí smluvních praxí může nový zájemce získat i finanční podporu, avšak musí se zavázat k péči o určité procento populace, udržet provoz ordinace alespoň pět let, případně zaměstnat další osobu. Zákonodárci hodlají zasáhnout i do samosprávy sdružení smluvních lékařů – v jeho různých orgánech má existovat vyváženější zastupování praktiků a specialistů.

Ohodnoťte tento článek!