Reprodukční medicína v kostce

Sympozium Reprodukční medicína, které na jaře uspořádala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, představila asistovanou reprodukci jako výkladní skříň medicíny, ale také jako obor problematizovaný etickými otázkami.

Účastníci sympozia připomněli, že reprodukční medicína prošla za posledních dvacet let bouřlivým vývojem, podobně jako řada dalších oblastí a metod gynekologie a porodnictví, jako jsou například ultrazvukové vyšetřovací postupy v prenatální péči, přiměřeně radikální operační výkony, onkogynekologie s molekulární genetikou, urogynekologie či rekonstrukční výkony.

Díky asistované reprodukci se dnes rodí potomci párům, které by dříve byly označeny jako sterilní. To je jistě jejím cílem a zároveň největším úspěchem, ale s každým posunem medicínských možností se otevírají i etické otázky. Těhotenství se posouvá do stále vyšších věkových kategorií, narůstá počet obézních žen a polymorbidních pacientek se srdečními komplikacemi nebo s poruchami glycidového metabolismu. Běžné jsou vícečetné gravidity a předčasně narozené děti. Nástup nových technologií vyžaduje multidisciplinární spolupráci lékařů, embryologů a zdravotních sester, které dokážou citlivě a vstřícně s každým párem individuálně pracovat.

Kromě psychologických a bioetických otázek se přednášející zaměřili například na témata oprav genetické informace v lidských embryích nebo imunomodulaci v reprodukční imunologii. Zazněly i přednášky o biosimilárních léčivech a jejich využití v reprodukční medicíně a o možnostech operační léčby sterility.
Odborná vzdělávací akce byla pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. Akce je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 3 kredity.

Závěr odborného sympozia patřil křtu knihy Reprodukční medicína, kterou s kolektivem autorů napsala MUDr. Jitka Řezáčová, vedoucí lékařka Centra asistované reprodukce z Ústavu pro péči o matku a dítě. Jedná se o přehlednou učebnici a praktickou příručku určenou pro lékaře a specialisty, ale i pro poučenou veřejnost. Kapitoly sepsali zástupci všech klíčových profesí, které jsou s reprodukční medicínou spojeny. Kromě gynekologie nechybějí poznatky z andrologie, embryologie, endokrinologie, genetiky či imunologie, ale i psychologie a sexuologie. Cenné příspěvky z praxe tvoří kazuistiky a postupy při řešení nejzávažnějších komplikací po asistované reprodukci.
Závěrečná kapitola patří popisu legislativní situace v ČR. Autorům obsáhlé monografie se podařilo sestavit ucelený pohled na tolik sledovanou oblast gynekologie a porodnictví.

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www. medical-services.cz

Michaela Lízlerová, šéfredaktorka edice Postgraduální medicína, Jitka Řezáčová a Jaromír Mašata

Ohodnoťte tento článek!