Restart závodu na dlouhou trať

Projekt DRG Restart si zaslouží podporu, i když v sobě nese mnoho rizik.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček dlouho vypadal, že jeho hlavní odhodlání při řízení rezortu spočívá v udržení statu quo. Ke všem systémovým změnám se stavěl odmítavě, zvláště k těm, které prosazovali jeho poslední předchůdci. Nejzásadnější změnou ve zdravotnictví, kterou skutečně prosadil, bylo zrušení regulačních poplatků, systémově prkotina, zato ale po čertech drahá. Přesto jako by nyní sebral odvahu uštědřit zdravotnictví štulec, který by jej posunul směrem k západním standardům.

Česká verze finančního pekla

Systém úhrad nemocniční péče potřebuje reformu jako koza drbání. Jeho kořeny jak známo spadají zhruba do poloviny 90. let, kdy tehdejší garnitura dospěla ke správnému závěru, že výkonový systém úhrad už se prostě nedá zaplatit.
Bylo zjevné, že motivace jsou v takovém systému nastaveny špatně. Už jen prostý systém „čím víc výkonů, tím víc peněz“ vede do finančních pekel, česká verze byla navíc okořeněna neprůhledným stanovováním cen výkonů pro různá zařízení podle momentálních známostí s úředníky z pojišťoven. Zatímco úvaha o potřebě opuštění výkonového systému byla správná, provedení bylo nešťastné. Z dosavadních pokřivených plateb se stal jakýsi benchmark, od nějž se začaly odvíjet úhradové paušály. Zmizela sice primární motivace provést maximální počet byť i zbytečných či duplicitních výkonů, ale pokřivenost a neprůhlednost zůstaly a paušály je navíc zakotvily přímo do jádra úhradového systému.
Za 20 let fungování se paušály usadily a nemocnice se s nimi naučily žít, pracovat i hospodařit, remcají jen tu a tam. To ale nic nemění na tom, že jde o systém zjizvený, v němž se skrývají staré křivdy a nespravedlnosti.

Nadějné personální obsazení

Němeček se nyní zřejmě skutečně rozhodl, že na jeho přetvoření začne pracovat. Jeho projekt DRG Restart nelze nepochválit, přinejmenším pokud jde o hlavní cíl a také o personální obsazení. Vedení projektu by se měl ujmout Ladislav Dušek, nový ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Už jeho nástup na toto místo provázelo mnoho nadějných slov. O nutnosti elektronizovat kontakt úřadu s lékaři i jeho práci s daty. O horách zbytečných lej ster, která lékařům berou čas, aniž by za to poskytovala relevantní informace. O posílení možností sběru informací z databází pojišťoven místo z výkazů od lékařů. Dušek má navíc za sebou kus práce hodný respektu. Díky jeho analytickým a statistickým schopnostem se onkologové mohou pyšnit asi nejkvalitnějším registrem a nejpřesnějšími predikcemi potřebných objemů péče a jejich nákladů. V čele ÚZIS si lze stěží představit lepší figuru a v čele tažení za rozumným systémem DRG si lze stěží představit lepší instituci než dobře fungující ÚZIS.

Dva stíny nad projektem

Radost nad Němečkovým netypickým odhodláním kazí jen dvě věci. První je tříletý časový plán, který případný výsledek projektu posouvá až za konec funkčního období této vlády (i v případě, že by dovládla své čtyři roky), takže politické krytí v budoucnu je nejisté. I když se dá pochopit, že třídění diagnóz a nemocnic do potřebných skupin je jistě hora práce, která prostě musí chvíli trvat. Druhým stínem je fakt, že Němeček projekt ohlásil, ale až do jeho skončení nehodlá na paušálních platbách měnit ani zbla. Úhradová vyhláška na příští rok je zase stoprocentně paušální, Němeček se ani nepokusil vymyslet něco chytřejšího. V dalších letech to zřejmě nebude lepší.
Na každý pád, projekt DRG Restart je chvályhodný. A je třeba mu přát, aby dopadl lépe než jiné halasně ohlašované restarty, například ten slavný pražský restart americko-ruských vztahů z roku 2010.

Martin Čaban

Ohodnoťte tento článek!