Restrukturalizace s finanční injekcí

Kolem jedné miliardy eur přidá německá vláda spolu se spolkovými zeměmi do zdravotnictví na podporu restrukturalizace nemocnic. Vyplývá to z výsledků jednání pracovní skupiny, jež se touto oblastí zabývala v podstatě celý loňský rok. Na letošek se plánují potřebné legislativní změny.

Spolková lékařská komora neskrývá nervozitu ze zamýšlených změn. Pozitivně sice vnímá snahu státu posílit zajištění ústavní a navazující péče zejména ošetřovatelským personálem, ale plánované úpravy v síti a struktuře zdravotnických zařízení jsou předmětem vzrušených diskusí. Vláda se však se spolkovými zeměmi shodla na nutnosti dále přizpůsobovat mj. nemocniční péči měnícím se potřebám obyvatelstva. Pacientům chce i do budoucna zajistit „vysoce kvalitní a dobře dostupnou péči“, a to na všech úrovních, s nově definovaným obsahem zdravotních služeb. V materiálech ministerstva zdravotnictví se mj. hovoří o zvláštním zaměření reformy na vybraná zdravotní postižení, včetně demence. Podle těchto podkladů mají jednotlivé země případně přehodnocovat síť služeb. Stát hodlá posílit ošetřovatelský personál částkou kolem 600 milionů eur, země pak mají ze svých rezerv použít 500 milionů eur na restrukturalizační změny. Z německých předpisů vyplývá dlouhodobější příprava na případné uzavření nemocnic nebo jejich oddělení či přeměnu na jiný druh péče, zaměstnanci by se měli dovědět, co je čeká (např. zda si mají hledat jinou pracovní příležitost), s časovým předstihem – optimálně až rok dopředu.

Ohodnoťte tento článek!