Revidovaná směrnice o tabáku zavádí přísnější pravidla

Cigarety

Evropský parlament schválil revidovanou směrnici o tabákových výrobcích, jež zavádí přísnější pravidla pro prodej, propagaci, prezentaci a výrobu tabákových produktů v EU a pro některé související výrobky.

Podle nové legislativy budou muset varovné obrázky a text zabírat 65 % přední a zadní strany a 50 % boční části krabičky (v současnosti zabírají okolo 30 % plochy). Toto pravidlo bude muset zavést všech 28 členských zemí Evropské unie od roku 2016. Aby bylo zajištěno, že zdravotní varování budou zřetelná, musejí mít cigaretové krabičky tvar kvádru a v každé z nich musí být minimálně 20 cigaret.

Obal nebude smět obsahovat jakákoli propagační či zavádějící tvrzení (například informace o přínosech pro životní styl, o chuti nebo aromatech, případně o tom, že konkrétní produkt je méně škodlivý než ostatní). Podobná pravidla se budou vztahovat i na obaly tabáku pro ruční balení cigaret.

Směrnice rovněž obsahuje přísnější pravidla pro elektronické cigarety nebo reklamu na tabákové výrobky, ale také zákaz prodeje tzv. slim cigaret či téměř všech tabákových výrobků s příchutí (odborníci argumentují, že například vanilkové či čokoládové cigarety jsou lákavé především pro děti a mladé lidi, u nichž pak velmi brzy vzniká závislost); pouze mentolové cigarety dostaly výjimku a budou zakázány až od roku 2020.

Tři významné změny

„Cílem nové směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu EU s tabákovými výrobky a současně zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví. Rada a Evropský parlament opakovaně vyzývaly k přezkumu směrnice z roku 2011, jelikož došlo k významným změnám ve třech hlavních oblastech. Za prvé se objevily nové vědecké poznatky týkající se například tabákových aromat a účinnosti zdravotních varování. Za druhé se na trhu objevily nové výrobky jako elektronické cigarety a silně aromatizované tabákové výrobky. Za třetí došlo v posledních deseti letech na mezinárodní úrovni ke změnám, na které členské státy zareagovaly různými regulačními přístupy. EU a všechny členské státy jsou smluvními stranami právně závazné Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která vstoupila v platnost v únoru 2005,“ píše se na stránkách Evropské komise. Legislativu nyní budou muset schválit vlády jednotlivých členských zemí EU.

Protikuřácká opatření (zákaz kouření na veřejných místech, omezení reklamy na tabákové výrobky apod.) mají podle dostupných statistik za následek pokles počtu kuřáků v rámci EU ze 40 na 28 %. Přesto si léčba nemocí spojených s kouřením každým rokem vyžádá v Unii na 25 miliard eur a okolo 700 tisíc lidí na jejich následky předčasně umírá.

Průmysl vs. zdraví

Zástupci tabákového průmyslu přijetí přísnější legislativy odsoudili a označili ji za tíživou regulaci pro odvětví, které odevzdává velmi významné částky na daních. Podle společnosti Philip Morris International bude mít zákon za následek nižší konkurenceschopnost evropského hospodářství a rozvoj černého trhu s tabákovými výrobky. „Znamená to citelný zásah pro stovky tisíc lidí zaměstnaných v tomto zcela legálním průmyslu, navíc vlády jednotlivých států zaznamenají významný úbytek peněz ve svých rozpočtech,“ varoval zástupce této společnosti pro Evropu Drago Azinovic.

Naopak evropský komisař pro zdravotnictví Tonio Borg výsledek hlasování Evropského parlamentu přivítal. „Dnešní rozhodnutí je jedním z posledních kroků před uvedením nových, přísnějších protitabákových opatření do praxe v zemích EU. Jedná se o velmi významný počin, vezmeme-li v úvahu, jaké dopady má kouření na zdraví Evropanů – 700 tisíc předčasně zemřelých, v průměru o 14 let kratší život a naopak delší dobu, kterou stráví v nemoci. Tím, že zajistíme, že tabákové výrobky vypadají i chutnají jako tabákové výrobky, snížíme počet lidí, kteří s kouřením začnou,“ komentoval zpřísnění směrnice komisař. „Dnešek je dobrým dnem pro evropskou zdravotnickou politiku. Směrnice o tabákových výrobcích je důkazem politické vůle nastavit zdraví našich občanů jako prioritu,“ uzavřel.

Ohodnoťte tento článek!