Revmatologie v klinických scénářích

Odborné sympozium, jež 22. března pořádala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, se věnovalo revmatologii. Program sympozia byl sestaven tak, aby zmapoval klinické situace nejčastějších revmatických onemocnění a aby účastníky informoval o optimálním přístupu k pacientům s revmatickými chorobami.

Revmatologie patří k dynamicky se rozvíjejícím oborům medicíny.
V posledních dekádách zaznamenala velký pokrok v možnostech diagnostiky, například v oblasti revmatoidní artritidy, revmatických syndromů spojených s infekcí, spondylartritidy nebo vaskulitidy. Významný vývoj zaznamenává i léčba, která potlačuje zánětlivou reakci, zastavuje progresi a zlepšuje kvalitu života pacientů.

MUDr. Heřman Mann z Revmatologického ústavu v Praze ve svém obecném úvodu zdůraznil potřebu včasné diagnostiky, tedy odeslání pacienta k revmatologovi. Předpokladem odpovídajícího diagnostického postupu je správná klasifikace jednotlivých onemocnění, což bývá komplikovaný proces. Jedná se totiž o značně heterogenní skupinu onemocnění, které postihují různé orgánové systémy. Často chybí etiologie a patogeneze.
Přednášející se dále ve svých příspěvcích zaměřili na jednotlivé problémy. MUDr. Mann se věnoval idiopatické zánětlivé myopatii, MUDr.
Mária Filková, Ph. D., kloubnímu syndromu a revmatoidní artritidě.
Tématem doc. MUDr. Jakuba Závady, Ph. D., byl systémový lupus erytematodes (SLE) a dnavá artritida. Zazněly i příspěvky o asociované vaskulitidě (MUDr. Zdenka Hrušková, Ph. D.), Stillově chorobě dospělých (MUDr. Kateřina Jarošová), systémové sklerodermii (MUDr. Michal Tomčík, Ph. D.). Sympozium zakončila MUDr. Kristýna Buková s přednáškou o spondylartritidě a léčebných cílech ankylozující spondylitidy.

Hlavním partnerem sympozia byla farmaceutická společnost Novartis, partnerem firma Roche.

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www. medical-services.cz

Heřman Mann

Ohodnoťte tento článek!