Revoluční způsob léčby diabetu mellitu – endoskopicky!

Institut klinické a experimentální medicíny začal testovat nový, přelomový typ léčby nemocných s diabetem mellitem 2. typu (DM2). Endoskopickou cestou zavedený laser oslepí nervové buňky ve dvanáctníku a změní tak jejich fungování.

„Jde o miniinvazivní metodu, kdy při částečné anestezii zavedeme pacientovi přes ústa do dvanáctníku speciální katétr s laserem DiaGone. Ten dokáže zacílit na nervové buňky ve střevní stěně a oslepit je bez poškození okolní tkáně. Buňky totiž dokáží rozlišit, co a v jakém množství dvanáctníkem prochází, a rozhodují pak i o tom, zda například sacharidy uložit do zásob na horší časy, nebo je rovnou spálit. Mají tedy přímo vliv na to, jak s nimi tělo naloží. Tím, že 50–80 procent těchto nervových buněk laserem oslepíme, ‚zmateme‘ lidské tělo, a to pak zásadně změní nastavení metabolismu a sníží hladinu cukru v krvi, což bude znamenat zlepšení nebo vyléčení diabetu 2. typu,“ popisuje gastroenterolog a vedoucí projektu MUDr. Marek Beneš. Zákrok trvá přibližně 15 minut a je ambulantní. Normálně jíst mohou pacienti už druhý den po zákroku.

Nahrazuje bariatrickou operaci

Využití laseru DiaGone dává naději téměř 800 tisícům pacientů s DM2. „Už delší dobu naše i světové výzkumy ukazují, jak důležitou roli při léčbě diabetu hraje počáteční část tenkého střeva, duodenum. Do současnosti byly obvyklou možností, jak jeho funkci ovlivnit, některé bariatrické operace, což jsou ale mnohdy poměrně náročné operační zákroky vyžadující přemostění. Tím lze docílit toho, aby jídlo, které sníme, dvanáctníkem vůbec neprocházelo. Operace však mohou být zejména u těžce obézních pacientů rizikové a zatížené velkým výskytem komplikací. Navíc, řada pacientů ani nemůže operaci v celkové narkóze podstoupit, a tak je jim chirurgická léčba nedostupná.

Nová metoda oslepení buněk dvanáctníku je elegantní a pacienta zatěžuje zcela minimálně. Výsledky jsou navíc okamžité. Podle pilotních studií se daří cukrovku kompenzovat do několika týdnů a jako příjemný vedlejší efekt je zde také mírné snížení hmotnosti, což boj s chorobou dále ulehčuje. S diabetem souvisí mnoho přidružených onemocnění jako vysoký krevní tlak, ateroskleróza nebo problémy s ledvinami. To vše by se díky účinné léčbě diabetu mohlo také výrazně zlepšit,“ vysvětluje diabetolog a zástupce přednosty Centra experimentální medicíny IKEM prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Návaznost na EndoBarrier

Nová metoda, kterou vyvinuli vědci v Izraeli, by v budoucnu mohla přinést globální řešení. IKEM získal šanci se do projektu zapojit jako první evropská země, a to na základě předchozí zkušenosti a vynikajících výsledků speciálního „rukávu“ EndoBarrier, který se zavádí endoskopicky do dvanáctníku. „EndoBarrier jsme od roku 2013 implantovali 160 pacientům. V našem centru dosahujeme až 50procentního poklesu nadváhy a zlepšení kompenzace diabetu až u 90 procent pacientů,

to znamená, že jim glykovaný hemoglobin klesl o 20 mmol/mol. Laserové řešení pomocí DiaGone má tu výhodu, že ho oproti EndoBarrier není potřeba po 6–12 měsících odstranit. Zákrok je trvalý a v případě potřeby se dá snadno opakovat,“ říká přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Centrum diabetologie IKEM pečuje o tisíce pacientů s DM2. Pilotní projekt léčby chce ale nabídnout široké veřejnosti bez ohledu na trvalé bydliště. „Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt a zcela novou metodu, musí pacienti s diabetem 2. typu splňovat přísná kritéria, aby jim zákrok mohl být proveden. Jejich antidiabetická léčba by neměla obsahovat inkretinovou léčbu gliptiny ani GLP-1 agonisty. Dále by neměli být léčeni žádnou injekční léčbou – ani inzulínem, ani jinými injekcemi. Neměli by mít léky zvyšující vylučování glukózy močí, tzv. glifloziny, a v neposlední řadě je další podmínkou určitý stupeň nadváhy či obezity. U mužů by měl být obvod pasu minimálně 104 cm, u žen pak 94 cm. Mělo by se zkrátka jednat o špatně kompenzované diabetiky, kteří mají glykovaný hemoglobin vyšší než 58 mmol/mol.

Zatím v rámci pilotního projektu počítáme s přibližně 100 až 150 pacienty, kteří budou mít léčbu zcela zdarma. Vše totiž financuje izraelská strana, která DiaGone vyvinula. Pokud se nám podaří vytvořit z nového zákroku rutinní metodu, znamenalo by to do budoucna šetrnější přístup pro velké množství nemocných, ale i výrazné snížení nákladů na léčbu diabetiků. Jeden zákrok by totiž nahradil neustálou potřebu léků, inzulínových per a glukometrů,“ doplňuje MUDr. Aleš Herman, Ph. D., ředitel IKEM.

Katétr s laserem DiaGone
Nový způsob léčby médiím představili (zprava) Marek Beneš, Martin Haluzík, Julius Špičák

Ohodnoťte tento článek!