Riziko monopolu ve Vídni?

Vídeňská pobočka rakouské lékařské komory stejně jako svaz veřejných nemocnic hlavního města jsou skeptičtí k záměru vlastníků některých soukromých nemocnic propojit své ústavy v rámci „nové strategie partnerství“.

Pokud by podle komory o výrazně větším podílu lůžek rozhodoval jeden vlastník (nebo více vlastníků, avšak při těsnější vzájemné dohodě), pak by hrozilo riziko monopolu či kartelového chování. To by se mohlo negativně projevit v rostoucích sazbách zdravotního pojištění a naopak v klesajících lékařských honorářích. Monopolní postavení nebo kartelové dohody totiž umožňují větší vliv na jednání s pojišťovnami či státem. Komora chce proto požádat příslušné instituce o přezkum vhodnosti této strategie po právní stránce. Zároveň profesní organizace varuje před prodlužováním čekacích dob pro pacienty v některých oblastech. Jako příklad uvádí, že na rehabilitaci pojištěnci dnes čekají v průměru 5 měsíců. Stát a pojišťovny by neměly sledovat prioritně jen úspory, ale podle vedení komory by si měly rovněž uvědomit, že finanční ztráty nastanou i z důvodu odkládané rehabilitace a tím prodloužené pracovní neschopnosti.

Ohodnoťte tento článek!