Robotická navigace

Již deset let používají kardiologové z Nemocnice Na Homolce dálkovou elektromagnetickou navigaci Niobe, která umožňuje bezpečnější a efektivnější katetrizační léčbu srdečních arytmií.

Na Homolce oslavili 8. června 2017 desetileté výročí od doby, kdy pacientovi poprvé zavedli magnetický katetr. Šlo vůbec o první zákrok v České republice. Díky novému přístroji lékaři mohli zahájit program léčby velmi složitých arytmií, zvláště u nemocných s vrozenými srdečními vadami, život ohrožujících komorových tachyarytmií a dalších komplexních arytmií. Zavedení dálkově navigované katetrizace přineslo naději celé řadě nemocných, u kterých běžná léčba arytmií selhávala buď kvůli technickým limitacím, nebo z důvodu přílišného rizika vlastního zákroku.

„Pomocí magnetické navigace lze provést i tak náročný výkon, jako je alkoholová ablace u nemocných s tzv. hypertrofickou kardiomyopatií, což je genetické onemocnění, jež nemocné především v mladším věku ohrožuje náhlou srdeční smrtí. Ve srovnání s dříve používanými manuálně prováděnými procedurami lze katetrizační ablace u velmi složitých srdečních arytmií pomocí systému Niobe provádět přesněji a efektivněji,“ říká primář kardiologie Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC.

Systém Niobe tvoří dva permanentní magnety, které směřují přímo na hrudník nemocného a vytvářejí homogenní magnetické pole o průměru 30 cm a intenzitě 0,1 T. To je desetkrát méně, než je tomu v případě magnetické rezonance. Lékař neovládá katetry manuálně, ale pomocí počítačové myši a joysticku z kontrolní místnosti. Kombinací mechanického posunu a magnetické navigace ohybu a rotace katetru je dosaženo přesné polohy, přítlaku a orientace katetru, který pak směřuje k příslušnému místu vzniku srdeční arytmie.

Katetrizační ablace je metoda určená k léčbě poruch srdečního rytmu. Využívá katetry, jež se do srdce zavádějí cévami, a to jejich napíchnutím buď v třísle, nebo na krku. Kardiolog katetr zavede do místa v srdci, z nějž se šíří arytmie, a provede s jeho pomocí tepelnou destrukci určené tkáně za pomoci radiofrekvenčního proudu.

Kardiologové v Nemocnici Na Homolce dosud systémem magnetické navigace Niobe provedli celkem 1 651 zákroků, převážně u nemocných se složitými srdečními arytmiemi. Za deset let běžného klinického provozu prokázali mimořádnou bezpečnost metody a při jejím použití nezaznamenali žádný případ život ohrožující komplikace. Magnetický katetr je velmi poddajný, na pohmat připomíná vařenou špagetu, takže není možné, aby pronikl srdeční stěnou. Komplikace nejsou registrovány ani v celosvětovém měřítku. První systém Niobe byl instalován v Hamburku v nemocnici St. Georg již v roce 2004.

Robotická navigace Niobe

Ohodnoťte tento článek!