Robotická operace pacientky s Dunbarovým syndromem

Cévní chirurgové Nemocnice Na Homolce provedli jako druzí na světě robotický zákrok u pacientky s Dunbarovým syndromem, jež měla v jeho důsledku chorobně zúženou část aorty vyživující horní zažívací trakt a nemohla kvůli bolestem ani normálně jíst.

„Tepnu jsme pomocí robotického systému da Vinci vyprostili z útlaku tkání, které byly omotané kolem ní. Pacientce se okamžitě velmi ulevilo. Již třetí den po výkonu mohla bez obtíží sníst i řízek, což bylo před zákrokem nemyslitelné,“ popsal primář oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce a operatér doc. MUDr. Petr Štádler, Ph. D.

K určené části tepny se chirurgové dostali nástroji z 5 malých vstupů. Operace trvala asi 3 hodiny, pacientka byla po 6 dnech propuštěna domů.

„Pokud bychom operaci prováděli klasickým chirurgickým postupem, byla by doba hojení určitě několikanásobně delší,“ upozornil primář Štádler.

Ohodnoťte tento článek!