Rokytovo odpoledne

V Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK proběhl již sedmý ročník odborného semináře s názvem „Rokytovo odpoledne“.

Seminář původně vznikl jako forma přátelské gratulace k životnímu jubileu prof. MUDr. Richarda Rokyty, DrSc. Tématem prvního semináře byla prevence a homeostáza. Ukázalo se, že jde o mezioborově nosné téma a v dalších letech jsme se k němu pravidelně, vždy v druhé polovině ledna, vraceli.
Přestože se datum semináře často kryje se dnem výročí narození profesora Rokyty, hlavní pozornost bývá věnována dvěma jiným věhlasným fyziologům – Claudu Bernardovi a Waltru Cannonovi, kteří nám předali základní koncept regulace životního prostředí buněk. Jejich komplexní pohledy jsou pro nás trvalou inspirací při léčbě i prevenci řady současných civilizačních onemocnění. Která to jsou především, nám ve své přednášce sdělila doktorka Šteflová. Prof. Rokyta shrnul základní a v současné době známé homeostatické děje. Profesor Oldřich Eliška připomněl dalšího velikána fyziologie Ernesta Starlinga, z jehož rovnice při stabilizaci vnitřního prostředí vychází již několik generací lékařů.
Nestor české algeziologie MUDr. František Neradílek na téma homeostáza připomněl pozitivní a negativní zpětnou vazbu z biologického, ale především psychosociálního hlediska. Nejbouřlivější diskuse vznikla u přednášky Ing. Potůčka o možnosti monitorace homeostatických parametrů pomocí telemedicíny. Definovat, co je přínosem pro personifikovanou medicínu a kde již systém monitorování nabývá charakter dehumanizace orwellovského typu, jistě mnohokrát vyvolá diskuse v kruzích nejen odborných, nicméně semináře tohoto typu stojí především na diskusi. To budu mít na paměti i při přípravě příštího Rokytova odpoledne.

O autorovi| MUDr. René Vlasák, Centrum preventivní medicíny, Praha, organizátor semináře

Ohodnoťte tento článek!