Role sester ve zdravotnictví je nedocenitelná

Jednou z akcí, která si zaslouženě získala popularitu mezi zdravotnickou veřejností, je Sestra roku. V březnu proběhne již 18. ročník odborné soutěže pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví. Soutěž vyhlašuje divize Medical Services Mladé fronty a.s. Tradičním partnerem události je společnost HARTMANN-RICO a.s. Jaké důvody ji k tomu vedou, objasnil výkonný ředitel společnosti Ing. Tomáš Groh.

Soutěž Sestra roku se letos koná již po osmnácté. HARTMANN-RICO akci podporuje téměř od samého vzniku. Proč jste se rozhodli soutěž podporovat?

Podílet se na ocenění pro nás znamená, že můžeme vyjádřit respekt a hluboké uznání práci sester. Nejen těm, kterým se podaří získat ocenění, ale i všem sestrám, jež ve zdravotní a sociální péči působí. Sestry pracují s našimi produkty prakticky denně. Tím, že se mediálně podílíme na akci, jako je Sestra roku, jim vyjadřujeme uznání veřejně. Sestru roku zároveň považujeme jak po organizační, tak obsahové stránce za velmi prospěšnou aktivitu. A to je další důvod, proč nám dává smysl se na ní sponzorsky podílet.

Jaká je podle vás role sester v našem zdravotnictví?

Pokud bych měl popsat roli jedním slovem, zvolil bych výraz nedocenitelná. Myslím, že sestry dokáží skloubit nejlépe profesionální pohled zdravotníka a obrovský lidský rozměr. Profesně si myslím, že se význam role sester v našem systému bude nadále zvyšovat. V Evropě existují systémy zdravotní péče, kde sestra přebírá řadu kompetencí lékařů a dokáže výrazně přispět k efektivitě celého systému. Je to určitě správný směr a věřím, že rovněž u nás k posunu dojde. Nejen z hlediska činností, které sestra přímo vykonává, ale i z hlediska uznání jejich kompetencí a odpovědností, které s tím souvisejí.

Myslíte si, že jsou sestry ohodnoceny tak, jak by si zasloužily?

Odměňování sester a zdravotnického personálu celkově se v poslední době výrazně posunulo pozitivním směrem. Když se však v jakémkoli průzkumu zeptáme zaměstnanců na výši jejich odměňování, vždy vidí prostor ke zlepšení. Je to přirozené a osobně jsem přesvědčen, že vzhledem k rostoucím nárokům na tuto roli je správné platy nadále zvyšovat. Je důležité, aby se ohodnocení posouvalo úměrně s růstem kompetencí sester v systému zdravotní a sociální péče.

Patronka soutěže Dagmar Havlová kdysi řekla, že „dobrá sestra léčí tělo i duši a stává se pro pacienta nejlepší přítelkyní, oporou a nadějí“. Jaká by měla být zdravotní sestra podle vás?

Souhlasím s tímto vyjádřením. Sestry patří k těm, které dokáží pro pacienta udělat vždy něco navíc. Jaká by sestra měla být dnes a zejména v budoucnu, si netroufám tvrdit. Věřím jen, že v kontextu růstu její role a kompetence zůstane dostatek prostoru rovněž na pohlazení slovem i dotykem. Přijít o přirozený lék by bylo velkou chybou.

Ve společnosti působíte už dvacet let. Co se za ta léta nejvíce změnilo?

HARTMANN-RICO je jednou z pěti nejvýznamnějších společností skupiny HARTMANN a za dobu mého působení prošla firma třemi významnými fázemi. Od období zaměřeného na růst a rozvoj, přes období konsolidace až k dnešku, kdy zůstává důraz na kvalitu a inovativnost. Z evropské společnosti se měníme na firmu celosvětové úrovně. Za slovem inovace nemusíme hledat pouze technologie a originální výrobky chráněné patentem. Jde nám spíše o to, abychom přinášeli a představovali nové pohledy na systémy a procesy zdravotní péče a nabízeli řešení, jak přispívat k jejich udržitelnosti, a to jak v rovině kvality, tak i dostupnosti. Za posledních dvacet let se zvýšila průměrná délka života lidí v České republice o sedm roků. Když se nad tím zamyslíte, tak jde vskutku o významný fakt. Stále jsme ovšem za některými vyspělými státy Evropy. Snažíme se více a důrazněji otevírat témata, která umožní žít lidem déle při zachování vysoké kvality jejich života.

Kde ale hledat úspory ve zdravotnictví a přitom nesnížit kvalitu poskytované péče?

Přestože se zdá, že se tato témata vylučují, tak za nás mohu zmínit dva konkrétní případy, kde je tomu naopak. Jde o oblast hojení ran, kde ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi jsou moderní postupy léčby využívány výrazně méně. Jedná se o produkty, které urychlují hojení a snižují celkové náklady na léčbu. V případě podtlakové terapie dokáží v řadě případů snížit i riziko úmrtí pacienta. Druhou oblastí je boj s infekcí. Na nemocniční infekce v Evropě zemře ročně 37 tisíc lidí, což je více, než kolik lidí zemře při dopravních nehodách. Když si zdravotníci správně dezinfikují ruce, přispívají tím nejen k záchraně lidského života, ale i k efektivitě celého zdravotnictví. Jen v České republice je na řešení nemocničních nákaz vázáno přes osm miliard korun. To je cena za infekce, které lze z velké části eliminovat prevencí. Samozřejmě, nejde jen o dezinfekce rukou, ale o celkový přístup ke kvalitě a bezpečnosti zdravotní péče. Určitě nás může všechny těšit, že si důležitost těchto témat v České republice uvědomujeme stále více.

Jak se vám daří posunout české zdravotnictví blíž k pacientům a jejich potřebám?

Dovolím si uvést jeden příklad. V letošním roce jsme uvedli na trh měřič krevního tlaku s EKG – Veroval. Když jsme připravovali prezentaci produktu, většina kolegů se neváhala rovněž změřit. Zjistili jsme dva případy, u nichž bude v důsledku zvýšeného krevního tlaku a srdeční arytmie jistější, když navštíví lékaře. Myslím, že v rámci celé populace může být situace velmi podobná. Produkt je zároveň propojen se softwarovou platformou MediConnect, která umožňuje uživatelům sdílet naměřené hodnoty přímo se svým lékařem. Vedle zaměření se na inovace, které dokáží zvyšovat účinnost produktů a šetřit čas zdravotnického personálu, je trendem zvyšování osobní zodpovědnosti lidí za vlastní zdraví, čemuž jde HARTMANN naproti.

Společnost HARTMANN-RICO se zaměřuje na výrobu zdravotnických a hygienických prostředků. Můžete nám tedy představit nějaké novinky?

V našem portfoliu máme řadu novinek v oblasti hojení ran a péče o inkontinentní pacienty. Za tu nejvýraznější z poslední doby považuji výrobek MoliCare Elastic. Je to zcela nová řada inkontinenčních výrobků, která zvyšuje komfort nejenom pacientů, ale dokáže personálu zdravotnických zařízení ušetřit až dvacet procent času při jejich výměně a snižuje námahu spojenou s často fyzicky náročnou činností. Děkujeme za rozhovor.

Kateřina Palinčáková, Tomáš Groh, Taťána Gregor Brzobohatá

Ohodnoťte tento článek!