„Rozdávání“ služeb mezi sestrami

Pracuji ve zdravotnickém zařízení, kde je nepřetržitý provoz, není to však třísměnný provoz. Pracuji každodenně 8 hodin + 3–4x do měsíce pohotovostní služba. Jelikož mám malé dítě, tyto služby sloužím nerada, a tak je „rozdávám“ kolegyním, které si je velmi ochotně berou. Nadřízený mi však toto rozdávání služeb zakazuje. Má na to právo?

Odpovídá JUDr. Pavel Zajíc:

Hned na úvod je potřeba zdůraznit, že je to zaměstnavatel (nikoli zaměstnanec), kdo rozvrhuje pracovní dobu a určuje začátek a konec směn. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel ze zákona povinen přihlédnout k tomu, aby toto rozvržení pracovní doby nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce.

V souvislosti s rozvržením pracovní doby zákoník práce zaměstnavateli ukládá, aby vypracoval písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámil s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Pokud jde o pracovní pohotovost, platí, že zaměstnavatel může na zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost, jen když se o tom se zaměstnancem dohodne. Zaměstnavatel je současně povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením mimo jiného začátku a konce odpracované směny a doby v režimu pracovní pohotovosti.

Poslední slovo má zaměstnavatel

Z výše uvedeného je zřejmé, že rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovosti provádí výhradně zaměstnavatel. Je tedy zcela na něm, zda Vámi zmiňované a v praxi časté „rozdávání služeb“ kolegyním respektuje, nebo nikoli. V případě, že tento postup například zasahuje do zaměstnavatelem stanoveného rozvrhu pracovní doby a pracovní pohotovosti, může „rozdávání služeb“ kolegyním zakázat.

Doporučuji proto, abyste se svým nadřízeným blíže probrala důvody, pro které přenecháváte pohotovostní služby svým kolegyním. Věřím, že pokud to pro Vašeho nadřízeného a zaměstnavatele bude po provozní stránce jen trochu možné, bude Vámi zmiňované „rozdávání služeb“ tolerovat.

Ohodnoťte tento článek!