Rozmístění AED je nutné lépe plánovat

Člověk se srdeční zástavou má 20% šanci, že je v okolí k dispozici automatizovaný externí defibrilátor. Ovšem téměř 30 % času je přístroj nedostupný. To je závěr průzkumu, jehož výsledky uveřejnil časopis Journal of the American College of Cardiology.

Jak upozorňují hlavní autoři průzkumu, prof. Timothy Chan a dr. Laurie Morrisonová z Torontské univerzity, samotná přítomnost automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v Kanadě neznamená, že jsou v případě potřeby skutečně k dispozici. Řada z nich se nachází v kancelářských budovách, školách či sportovních areálech, které jsou otevřeny pouze v určitou denní dobu.

Kritické noci a víkendy

V průběhu průzkumu došlo v Torontu ke 2440 případům srdeční příhody mimo zdravotnické zařízení. Ve městě je umístěno 767 AED, ovšem v 73,5 % nejsou přístroje k dispozici 24 hodin denně a 28,6 % míst s AED není přístupných o víkendu. Z celkového množství příhod zahrnutých do průzkumu se 451 odehrálo v blízkosti AED, ovšem jen v 354 případech byl v té době AED skutečně dostupný. To znamená, že v 21,5 % případů nebylo možné přístroj použít, ačkoli byl blízko. Když se autoři průzkumu zaměřili na srdeční příhody, k nimž došlo během večerů, nocí a víkendů, klesla dosažitelnost AED na 31,6 %.

„Náš průzkum ukázal, že dostupnost AED je silně přeceňována – především zahrneme-li do kritérií faktory jako denní dobu a otevírací dobu budov, v nichž jsou přístroje umístěny,“ upozorňuje Timothy Chan a vyzývá k lepšímu plánování umístění AED a přijetí směrnic, které by zajistily na určitých veřejných místech a v budovách přístup k těmto život zachraňujícím přístrojům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ovšem dostupnost je podle profesora Chana jen jedním z „dílků skládanky“ – sama o sobě totiž ještě nezajistí, že bude AED v případě potřeby skutečně použit; proto je podle Chana potřeba přístroje a jejich důležitost více propagovat mezi laiky.

Ohodnoťte tento článek!