Rozšíření preskripce dechových pomůcek na popud pacientů

Od začátku září se preskripce dechových rehabilitačních pomůcek rozšířila na lékaře odborností neurologie a rehabilitační a fyzikální medicíny. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) tak prostřednictvím Pacientské rady VZP zjednodušila nemocným s poruchami dýchání přístup ke zdravotní péči.

Žádost Pacientské radě VZP, kterou letos v červnu pojišťovna založila společně s obecně prospěšnou společností Koalice pro zdraví, podala předsedkyně občanského sdružení Mygra Helena Brůhová. Pomůcky pro pacienty s diagnózou myasthenia gravis (MG), jejichž zájmy Mygra zastupuje, mohl doposud předepsat pouze lékař pneumolog nebo alergolog. „Myasthenia gravis ovšem patří do skupiny neuromuskulárních – neurologických onemocnění, takže je léčí neurolog. Ten ovšem možnost předepsání neměl. Pokud chtěl myastenik pomůcku předepsat, musel podstoupit další vyšetření u dalšího specialisty, který navíc například v menším městě nikdy pacienta s MG v péči neměl a zkušenost s jeho nemocí také nemá. Zatěžoval se tedy pacient s vážnou svalovou nemocí a zbytečně se zatěžoval i další lékař specialista. O zbytečných úhradách duplicitních vyšetření snad ani není pochyb,“ sdělila redakci ZaM předsedkyně Brůhová.
Jak uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý, na základě žádosti se pojišťovna rozhodla rozšířit preskripční omezení bez odkladu. „VZP uznala požadavek za oprávněný a bez průtahů mu vyhověla,“ dodal Oldřich Tichý.

Zlepšení kvality života

Dechové rehabilitační pomůcky (konkrétně jde o výdechové a nádechové rehabilitační ventily, oscilační výdechové pomůcky a expektorační pomůcky) mohou pomoci v dechové rehabilitaci a následně v posílení dechového svalstva nejen myastenikům, ale například také pacientům s roztroušenou sklerózou, svalovou dystrofií či spinální svalovou atrofií.
„Hlavním přínosem pomůcek je zmírnění dechových potíží (dušnost během námahy, v těžších stadiích i v klidu), dále zlepšení dechového vzoru, usnadnění vykašlávání u nemocných s produktivním kašlem, zlepšení kvality života, zlepšení polykání, mluvení při tréninku výdechových svalů, jak bylo prokázáno u pacientů s Parkinsonovou chorobou v zahraničních studiích,“ vysvětlila pro ZaM fyzioterapeutka Kliniky nemocí plicních a TBC Fakultní nemocnice Brno Petra Žurková a dodala: „Nesmíme opomenout také aspekt možného indikování k operacím v celkové anestezii. To je pro pacienty s myasthenia gravis i lékaře vždy velmi rizikové, jelikož hrozí vznik myastenické krize, popřípadě respirační selhání“.

Podpora informovanosti lékařů

Petra Žurková je hlavní řešitelkou dvouletého grantového výzkumu, který se tréninkem nádechových svalů u nemocných s myasthenia gravis nyní zabývá. Ve FN Brno na něm spolupracují tamní Neurologická klinika, Klinika nemocí plicních a TBC a rehabilitační oddělení. Jak Petra Žurková připomíná, důležitá je nejen dostupnost pomůcek v lékárnách, ale především podpora informovanosti lékařů a fyzioterapeutů o terapii.
„Pracujeme na zatím neexistujícím komplexním rehabilitačním programu pro pacienty s MG. Usilujeme také o zanesení naší diagnózy myasthenia gravis do Indikačního seznamu lázeňské péče,“ podotkla Helena Brůhová, která jako zásadní stále vidí malou informovanost o tomto vzácném onemocnění mezi lékaři. „Bohužel i v letošním roce máme několik případů, kdy pacienti vykazují příznaky onemocnění i čtyři roky, absolvují řadu různých vyšetření a až po dlouhé prodlevě se dostávají na specializované pracoviště a jsou diagnostikováni. Přitom čím později je léčba nasazena, tím zdlouhavější je následná kompenzace nemoci,“ uzavřela předsedkyně Brůhová.

Ohodnoťte tento článek!