Sdružení ambulantních specialistů doporučuje členům podepsat dodatky

Zástupci ambulantních specialistů v těchto dnech dokončují vyjednávání o úhradových dodatcích na rok 2014 se všemi zdravotními pojišťovnami (ZP). Dohodu lékaři považují za uspokojivou a nabádají své členy, aby po kontrole konkrétních referenčních hodnot, dodatky ve smluvené podobě podepsali.

„Malým jednacím maratonem se nám v posledních týdnech podařilo u všech zdravotních pojišťoven dosáhnout ve srovnání s úhradovou vyhláškou MZ navýšení hodnoty bodu na minimálně 1,03 Kč, u některých i 1,04 Kč, dále uvolnění regulačních mechanismů a zmírnění regulačních srážek a také zlepšení možností ve vyjednávání o úpravě referenčních hodnot v případě dosažení ‚stropu‘ v předem stanovených mantinelech. Výsledky jednání považujeme za rozumný kompromis. Dostanete-li nabídku dodatku od ZP ve znění, které najdete na našem webu, doporučujeme jej (samozřejmě po kontrole platnosti Vašich konkrétních referenčních hodnot) podepsat,“ uvedl předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS) Zorjan Jojko.

Konkrétně tedy Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabídne v dodatcích 1,03 Kč za bod a lékařům, kteří mají diplom celoživotního vzdělávání, ohodnotí bod na 1,04 koruny. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) stanovila pro všechny specialisty cenu 1, 02 Kč za bod a všechny ostatní pojišťovny plošně 1, 03 Kč za bod.

Fakturace pro stav bez dodatků

Jak naší redakci předseda Jojko sdělil, většina pojišťoven své dodatky do konce ledna neposlala. „Jediná pojišťovna, která zatím lékařům dodatky ke smlouvám doručila, prostřednictvím datové schránky, byla Oborová zdravotní pojišťovna. Od ostatních pojišťoven dodatky nemáme. Víme ale, že se jejich znění finalizuje, a to za dodržení dohodnutých podmínek. VZP navíc účtuje zpětně, takže všechny její pobočky dnes už vědí, jaká je výše předběžné úhrady. Lékaři si tam mohou zavolat,“ vysvětlil Zorjan Jojko. To naší redakci potvrdil také náměstek ředitele VZP Petr Honěk. „Tvorba dodatků se trochu zpozdila, ale jsou v procesu a postupně se nyní budou k lékařům dostávat,“ uvedl.

V případě, že lékaři potřebují lednovou péči fakturovat, nabízí jim SAS pro měsíční předběžnou platbu dvě možnosti vyúčtování. Buď zdravotní pojišťovně vykázat všechny provedené body (v tom smyslu chystá dodatky většina pojišťoven), nebo vykázat 1/12 definitivní úhrady za rok 2012. SAS ale upozorňuje na nutnost počítat s tím, že výše platby od pojišťoven bude následně odpovídat úhradovému dodatku, který lékařům v první fázi pojišťovna nabídne a který eventuálně budou akceptovat.

Ohodnoťte tento článek!