Se zdravotnictvím vládě možná pomůže i opozice

Leoš Heger: Očekávám pokračování ekonomického i morálního hazardu a další oddlužování konkurenceneschopných.

Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL získala důvěru poslanecké sněmovny. S prioritami pro resort zdravotnictví se částečně shoduje i TOP 09 a KSČM a nová vláda by tak v některých bodech mohla získat jejich podporu. Z řad opozice ovšem zazněly i vážné výhrady.

Hlavní prioritou vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) v oblasti zdravotnictví je ekonomická stabilita, efektivita a transparentnost systému veřejného zdravotnictví (viz článek „Priority vlády pro resort vlády pro zdravotnictví“) s cílem zajistit občanům kvalitní a všeobecně dostupné zdravotní služby. S těmito prioritami vyslovily souhlas i opoziční strany. V rozpravě před hlasováním o vyslovení důvěry vládě se však objevily i větší či menší rozdíly nejen v přístupech k řešení současné situace, kritizována byla také absence některých cílů.

Přílišné zaměření na jednotlivce

Bývalý ministr zdravotnictví v Nečasově vládě a nyní opoziční poslanec Leoš Heger (TOP 09) deklaroval součinnost své mateřské strany při snaze vlády o kultivaci dlouhodobých resortních problémů. Konkrétně v problematice dlouhodobé péče, přerozdělení pojistného, hospodaření a vztahů zdravotních pojišťoven a poskytovatelů služeb, cenotvorby a systému úhrad, dohledu nad zdravotními pojišťovnami atd. „V těchto věcech myslím mohu slíbit, že TOP 09 bude jako konstruktivní opoziční politická strana vládu podporovat a je připravena diskutovat o detailech řešení, jež budou navrhována,“ slíbil Leoš Heger.

Bývalý šéf resortu však v programovém prohlášení vlády zcela postrádá zejména formulace týkající se oblasti veřejného zdravotnictví, kterou Leoš Heger dlouhodobě akcentuje jakožto klíčový faktor pro celkovou úroveň zdraví populace; ta podle něj není v České republice právě nejlepší. Koaliční vláda se prý ve svém prohlášení příliš soustředí pouze na jednotlivce a tím podle Leoše Hegera rezignuje na otázky zdraví populace. „Zdravotní služby, které jsou u nás vysoce kvalitní a dostupné, sice zůstávají vysokou prioritou vlády uvedenou v úvodu vládního prohlášení, ale jsou cílené především na jednotlivce. Jsou samozřejmě důležité, nicméně nezastupitelnou povinností vlády a ministerstva zdravotnictví je také pečovat o rozvoj zdraví a zdravotního bezpečí v populaci jako celku,“ připomněl.

Odpovědnost za své zdraví

Podle Leoše Hegera nejde pouze o ministerstvo zdravotnictví, neboť pro vedení obyvatelstva k lepší péči o své zdraví je třeba multidisciplinární přístup. „Je známo a empiricky nepochybně potvrzeno, že na vysoké a vyrovnané úrovni zdravotního stavu celé populace se veřejné zdravotnictví podílí nejméně stejnou měrou jako zdravotní služby pro jednotlivce a musí se na ní zúčastnit daleko více resortů než jen ministerstvo zdravotnictví. Musí se to odehrávat cestou výchovy ke zdravému životu, cestou podpory fyzických aktivit, zajišťování bezpečí zejména v práci a dopravě, cestou kultivace zdravého životního prostředí, aktivním vyhledáváním chorob, kterým lze předcházet, či cestou aktivního boje proti škodlivým a návykovým aktivitám,“ podotkl bývalý ministr a připomněl i význam veřejného zdravotnictví a prevence na udržitelné financování zdravotnictví. „Hrozí, že budeme léčit stále více onkologických pacientů či diabetiků místo toho, abychom podpořili například pohyb dětí a posilovali boj proti obezitě, kouření či konzumaci alkoholu,“ podotkl Leoš Heger.

Kritika i zleva

S kritikou vládních priorit pro zdravotnictví nešetří ani KSČM, jejíž stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková sice naznačila určitou míru kompatibility programu vlády s programem své strany, ale podobně jako Leoš Heger vyčetla koalici vynechání některých pro její stranu zásadních otázek. V programu by podle ní měla být více akcentována primární prevence, bonusové programy za prevenci či záchrana českého lázeňství. KSČM by také v programovém prohlášení ráda viděla navyšování platů zdravotníků či explicitní důraz na komunikaci ministerstva zdravotnictví se stavovskými organizacemi. Komunistická poslankyně pokárala koalici i za opomenutí některých koncepčních multiresortních kroků. „Úplně chybí závazek k vypracování zákona o dlouhodobé péči ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí tak, aby zdravotnictví již konečně přestalo suplovat sociální systém. Nová vláda také, aspoň podle předloženého vládního prohlášení, nepamatuje na realizaci velmi potřebné koncepce hygienické služby,“ uvedla Soňa Marková. Naopak uznání si koalice u KSČM vysloužila za důraz, jaký klade na solidaritu zdravých s nemocnými a deklarovanou snahu o vytvoření předvídatelného, stabilního a průměrným nákladům odpovídajícího systému úhrad, či za systém valorizace plateb za státní pojištěnce.

Důraz na rozpočtovou zodpovědnost

Od opozice pak zazněla i kritika programu vlády v oblasti financování zdravotnictví a realizování úspor v systému. „Za absolutně nedostatečný a k systému nezodpovědný přístup považuji avizované snížení sazby DPH pouze na léky. Vážnou chybou je neřešení sazby DPH jako takové. Ve zdravotnictví totiž každé zvýšení DPH o jeden procentní bod znamená zhruba minus 4 miliardy. K úsporám veřejných financí by jistě přispěl i návrh, který dlouhodobě prosazovala KSČM, tedy jedna zdravotní pojišťovna s důslednou kontrolou toku vynaložených veřejných peněz,“ poradila vládě Soňa Marková.

TOP 09 naopak kritizovala neustálé přilévání peněz do systému, které nepovažuje za koncepční řešení. Podle Leoše Hegera je vláda již nyní rozpočtově neodpovědná, když je prý připravena zatěžovat státní rozpočet bez zjevnější snahy o zvyšování efektivity. „Bez spoluúčasti a jasných opatření, jež by vedla k dalšímu zvyšování efektivity, se na scéně znovu objeví problém ekonomického i morálního hazardu a znovu dojde k oddlužování konkurenceneschopných a kapacitně nadbytečných poskytovatelů péče, které mělo v minulosti vždy jen krátkodobý efekt a problémy se vracely zpět,“ varoval Leoš Heger s odkazem na nedotaženou optimalizaci sítě zdravotnických zařízení.

Ohodnoťte tento článek!