Sedm dvanáctek za sebou

Mohu sloužit v sedmi dnech po sobě 12hodinové noční směny (od 19 do 7 hodin)? Staniční sestra tak řeší situaci, kdy některá nebo některé z kolegyň onemocní. Následující týden třeba nechodíme do práce vůbec, abychom neměly na konci měsíce příliš mnoho hodin, a slouží kolegyně, které předtím byly nemocné. Je toto v pořádku?

Dotaz je potřeba posoudit z hlediska toho, zda zmiňovaná praxe splňuje zákoníkem práce stanovené požadavky na tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu.
Nepřetržitým odpočinkem v týdnu se rozumí delší doba odpočinku, kterou by zaměstnanec měl mít možnost čerpat jednou během sedmi po sobě následujících dnů. Délka odpočinku je stanovena minimálně na 35 hodin. Rozhodnutí o dnech, kdy bude nepřetržitý odpočinek v týdnu čerpán, je na zaměstnavateli, přičemž nepřetržitý odpočinek v týdnu by měl být stanoven všem zaměstnancům na stejný den, pokud možno na neděli. Jestliže to však z provozních důvodů není možné, pak může být jednotlivým zaměstnancům určen v různý den.
Výše popsaný nepřetržitý odpočinek v týdnu může být zkrácen pouze z důvodů výslovně upravených v zákoníku práce. Jedna z těchto výjimek se vztahuje i na zdravotnická zařízení, ve kterých může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin. K dotazu tak uvádím, že pokud zmiňovaná praxe naplňuje v předchozím odstavci popsané požadavky zákoníku práce, je tento postup zaměstnavatele v pořádku.

Ohodnoťte tento článek!