Ambulatní provoz v novém

Kvalita zdravotnických služeb je posuzována z mnoha hledisek. Zejména pacienti se zaměřují na hodnocení parametrů, jako je úroveň komunikace pracovníků, délka čekací doby na ošetření a v neposlední řadě přiměřenost nebo pohodlí, za jakých je péče poskytována (čistota, vybavenost a celkový vzhled interiéru zdravotnického zařízení).

SUMMARY

The quality of provided health services is assessed from many points of view. Especially patients look at parameters such as communication, the length of waiting for the treatment, and also the environment and comfort (cleanliness, equipment, the overall appearance of the environment in which care is provided).

Nemocnice s poliklinikou v Boskovicích byla otevřena v roce 1958 jako první zdravotnické zařízení v okrese. Ve své době to byla moderní budova, monoblok ve tvaru písmene H, který se členil na část poliklinickou, lůžkovou a spojovací trakt, kde byly umístěny společné léčebné a vyšetřovací složky. Zařízení od počátku mělo vlastní kuchyni, prádelnu, lékárnu a další zázemí. Od zahájení provozu nemocnice letos uplyne 50 let.

Mnohé prostory již svým stavebnětechnickým uspořádáním nevyhovují požadavkům na provoz, je obtížné zabezpečovat hygienické normy. Jedním z uskutečněných záměrů bylo vybudování a v září 2007 otevření nadstavby nad západním křídlem poliklinické části budovy. Do nových prostor bylo umístěno pět ambulancí specialistů v oborech interních a neurologie.

Základní ambulantní bloky tvoří pracovna sestry a vyšetřovna lékaře. Součástí kardiologické ambulance je dále vyšetřovna pro veloergometrii a echokardiografii. Ke gastroskopické ambulanci náleží dvě vyšetřovny, stacionář s hygienickým zázemím, čisticí místnost.

Celý ambulantní blok má vlastní zázemí pro personál a hygienické zařízení. Úpravy pracovního prostředí byly záležitostí týmové práce, na které se podíleli odborníci i vlastní uživatelé. Optimální zajištění pracovních podmínek zahrnovalo řešení následujících oblastí:

*osvětlení a barevné řešení pracoviště, uspořádání pracovního místa, *uspořádání osobního prostoru pracovníka, *případně mírná izolace, *mikroklima, *větrání, *tepelná pohoda, *další nespecifické podmínky.

Ambulance jsou umístěny v nadzemním podlaží s dostatkem denního světla. Kromě přírodního odstínu světlého dřeva jsme zvolili jako základní barvu oranžovou, což je barva veselosti a mládí. Jak udává literatura: dodává vitalitu, pocit radosti a štěstí. Přináší optimismus a pomáhá zvládnout emoce. Tak jako všechny teplé barvy je všeobecně povzbuzující, i pro trávení a chuť k jídlu. Člověku přináší schopnost aktivní komunikace, slunce, teplo, smyslnost, rozšiřuje a oživuje místnost.

Z hlediska vybavení a pracovních ploch jsme se snažili naplnit ergonomické požadavky, jejichž cílem je dosažení zdraví, pohody, bezpečnosti a optimální výkonnosti při práci. Zaměřili jsme se zejména na vhodný výběr nábytku: *pracovní sedadla s pětiramennou podnoží a nastavitelnými prvky, *pracovní stůl s omyvatelným nelesklým povrchem, špatně vodivým teplo, zaoblenou přední stranou, *umístění PC tak, aby byly zajištěny vhodné zorné podmínky, neboť mohou nepříznivě ovlivnit držení těla nejčastěji ve smyslu zvýšeného předklonu hlavy, *plochy určené k manipulaci s výškou 93– 108 cm, *vyšetřovací lehátko s polohováním podhlavníku, s polohováním výšky ložné plochy a pojezdovými kolečky tam, kde je nutná častá manipulace s méně pohyblivými pacienty, s držákem papírové role.

Při rozhodování jsme byli limitováni některými faktory, jako např. provozními požadavky, hygienickými normami a finančními možnostmi. Věříme, že i přesto se nám podařilo vytvořit dobré pracovní podmínky pro zdravotníky a příjemné prostředí pro pacienty. Naším cílem je postupně zlepšovat podmínky i v ostatních, nejen ambulantních provozech naší nemocnice.


PhDr. Radomíra Pokojová, Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Boskovice, s. r. o. (radka.pokojova@nemocniceboskovice.cz)

Ohodnoťte tento článek!