Centrum pro vzdělávání a vědu

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou v Krči disponuje od září loňského roku moderním Centrem pro vzdělávání a vědu, které vzniklo ve zrekonstruovaných prostorách pavilonu A1.

SUMMARY

In September 2007 the Thomayer University Hospital and Policlinics in Krc opened new modern Center for Education and Research in reconstructed pavillion A1.

Centrum pro vzdělávání a vědu Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4-Krči (CVV FTNsP) vzniklo v roce 1991. V září 2007 bylo přestěhováno z dosavadních prostor v ZŠ U Krčského lesa do nových prostor pavilonu A1 s moderně vybaveným interiérem. CVV FTNsP nabízí široké spektrum odborných vzdělávacích akcí pro zaměstnance FTNsP i zdravotnické pracovníky z celé ČR.

V úvodu se sama nabízí otázka „Proč budujeme ve zdravotnických zařízeních vzdělávací centra?“ Odpověď je zcela logická a nasnadě. V 21. století je vzdělávání dospělých nutností v celé společnosti a samozřejmě také ve zdravotnictví, kde je téma celoživotního vzdělávání stále hodně diskutované. Dospělý člověk je připraven na výkon své profese, má odborné znalosti a dovednosti. Celoživotní vzdělávání má za cíl informovat o nových trendech, postupech, legislativních změnách, umožňuje účastníkům získat nové kompetence, kontakty a rozhled o potřebách moderní zdravotnické péče.

Abychom jedince motivovali k dalšímu vzdělávání, musíme nabízet nové, kvalitní informace užitečné pro praxi, přínosné pro zkvalitnění péče o pacienta i rady a postupy, jak snížit psychickou a fyzickou zátěž zdravotnických pracovníků. FTNsP při organizování vzdělávacích akcí zaměřuje svou pozornost na kvalitu výuky a potřeby praxe, ze kterých vychází při plánování témat vzdělávacích akcí. Vedle kvality výuky je pro účastníky vzdělávacích akcí důležité i prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá.

Představujeme Centrum pro vzdělávání a vědu FTNsP

Centrum pro vzdělávání a vědu FTNsP bylo v září 2007 přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor v pavilonu A1 FTNsP. Nové prostory jsou laděny do příjemných barevných tónů, moderně vybaveny nábytkem i projekční technikou. Centrum má 6 učeben, od velké učebny pro 75 lidí až po menší učebny, které slouží pro výuku akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzů, specializačního studia, seminářů, cizích jazyků nebo skupinovému cvičení.

Učebny jsou vybaveny počítači, dataprojektory, zpětnými projektory, DVD přehrávači, flip charty, white boardy a reproduktory, které zajišťují kvalitní ozvučení místností. Účastníci mají možnost využívat přístup na internet, kopírovací služby a příjemnou, oddělenou společenskou místnost. Ve stadiu příprav je vybudování odborné knihovny, kde zájemci najdou především odbornou literaturu z oblasti ošetřovatelství. Nábytek ve všech nových prostorách je moderní, v knihovně bude krásný starožitný nábytek, který dříve sloužil pneumologické klinice a léčebně pro dlouhodobě nemocné v Prosečnici.

Přestěhování Centra pro vzdělávání do nových prostor zjednodušilo jeho dopravní dostupnost, komunikaci v rámci nemocnice, umožnilo využívat nové prostory pro pořádání nejrůznějších akcí FTNsP, zlevnilo provoz zařízení a především zkvalitnilo poskytované služby.

Náš cíl

Přáním mým i všech mých kolegů je spokojenost všech účastníků vzdělávacích akcí, přednášejících i široké zdravotnické veřejnosti, která našich služeb využívá. Usilujeme o to, aby námi poskytované služby byly stále na vyšší úrovni a jméno našeho zařízení stálou zárukou vysoké kvality vzdělávání.


Mgr. Hana Kramperová, Centrum pro vzdělávání a vědu FTNsP Praha (hana.kramperova@ftn.cz)

Ohodnoťte tento článek!