Chronicky nemocný v domácí a ústavní péči

Extrémní reakcí organismu na klidový režim u pacientů může být tzv. hypokinetický syndrom (imobilizační ).

Jaké jsou fyziologické reakce na imobilitu? Jaká je možná prevence? Zaměříme se také na vliv rodinných vztahů na proces uzdravování hospitalizovaných pacientů a na kazuistice ukážeme možný přístup k léčbě dekubitů na oddělení následné péče. Může být bazální stimulace cestou, jak nemocnému s postiženým vnímáním usnadnit chápání okolního světa a snad i jeho návrat zpět?

Co je komplexní rehabilitační péče a jak může probíhat např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením? Jakých výsledků lze dosáhnout v léčbě kombinující vhodně zvolenou terapii dekubitu a stravy bohaté na bílkoviny? Ještě jednou se vrátíme k ošetřovatelské o zdravém životním rehabilitaci, tentokráte vedené v domově pro seniory. Závěr přílohy jsme věnovali Huntingtonově chorobě, resp. péči o pacienta v domácím prostředí, a polohování.

Ohodnoťte tento článek!