Dezinfekce, sterilizace

Jak souvisí kvalita a interní hygienické audity? Věnovat se budeme oblastem kontrol na hygienických pracovištích a nejčastějším problémům, se kterými je možno se v provozu setkat.

Centrální sterilizace jako složka prevence nemocniční nákazy a její přístrojové vybavení. Možnosti hodnocení chemických testů sterilizace se stávají objektivnějšími, usnadňují práci obsluze a rizika chybného hodnocení snižují na minimum. MRSA a malá zamyšlení nad nemalým problémem. Jaké mají výsledky kontinuálního sledování nozokomiálních infekcí v pražském IKEM? Sepse, sestra, prevence… výsledky průzkumu. Čím je specifická ošetřovatelská péče o pacienta s vysoce virulentní nákazou?

Ohodnoťte tento článek!