Hojení ran srovnání vlhké a klasické metody

Cílem hojení ran je jejich rychlé vyléčení s co nejmenšími náklady a malým zatížením pacienta. Je důležitá jak léčba všech chorob pacienta, tak zajištění kvalitní ošetřovatelské péče, výživy, hygieny.

SUMMARY

The goal of wound treatment is fast cure with the least possible cost and gentle to the patient. It is important to treat all patient’s diseases, provide quality nursing care, nutrition and hygiene.

Ve svém článku bych chtěla srovnat léčbu dekubitů pomocí moderních materiálů (metoda vlhkého hojení) a klasickou metodou (Betadine obložky), její náklady a výsledky hojení. Sledovala jsem léčbu dekubitů na sacru v období 2 měsíců u 2 pacientů, její náklady a četnost převazů.

KAZUISTIKA 1

Muž, 1931, přeložen z neurologické kliniky, dg. hepatopatie, pankreatopatie, CMP, dyspepsie, dekubitus. Pacient je inkontinentní, nespolupracující, neorientovaný, imobilní, má levostrannou plegii.

24. 11.: dekubit IV. st. velikosti 10 x 6 x 2 cm, zbytky žluté nekrózy, okraje nepravidelné, okolí rány rudé. 1. 12.: dekubit IV. st., cavita, spodina se zbytky žluté nekrózy, granulace, vlhká sekrece, zápach, okraje epitalizace,okolí zarudlé. 9. 1.: dekubit IV. st., spodina granulující, cavita 9 x 6 cm, okraje epitelizující, nepravidelné, okolí klidné.22. 1.: dekubit IV. st., cavita průměr 8,5 cm, spodina čistá, granulace, okolí klidné, okraje nepravidelné.

Z důvodu nespolupráce pacienta byly k převazům používány Betadine obložky a Menalind pasta k ochraně okolí dekubitu. Převazy bylo nutné provádět 2krát denně, pro pacienta byly dosti bolestivé. U dekubitu na sakru došlo k odloučení žluté nekrózy a k jeho zmenšení, spodina je čistá a dochází k tvorbě granulace.

NÁKLADY NA LÉČBU:

1 ks Betadine roztok 483 Kč 2 balení mulových čtverců 280 Kč CELKOVÉ NÁKLADY 763 Kč

KAZUISTIKA 2

Žena, 1934, přeložena z interní kliniky, dg. CMP, DM na PAD, demence. Pacientka je inkontinentní, imobilní, neorientovaná, přijata pro rehabilitaci.

16. 12.: dekubit III. st. o průměru 1 cm, spodina se žlutým povlakem, okraje ohraničené, okolí klidné. K převazu použita Askina Sorb. Cena převazu 10 Kč. Převaz jednou za 4 dny. 28. 12.: vel. 3 x 1,5 cm, zhoršeno, spodina žlutozelená nekróza, okraje macerované, okolí zarudlé, střední sekrece, zápach. K převazu použit Granuflex. Cena převazu 9 Kč. Převaz jednou za dva dny. 21. 1.: dekubit III. st., průměr 5 cm, žlutý povlak, okraje nepravidelné, okolí zarudlé. K převazu použity obložky s Betadine mastí. Cena převazu 5 Kč.

Převazy prováděny denně. 3. 2.: průměr 4 cm, spodina žlutě povleklá, okolí klidné. K převazu použita Askina Hydro. Cena převazu 15 Kč. Převaz jednou za 4 dny. 25. 2.: dekubit III. st., průměr 4 cm, spodina žlutý povlak, okolí zarudlé. K převazu použit Intrasite gel. Cena převazu 20 Kč. Převaz jednou za tři dny. I přes počáteční zhoršení dekubitu na začátku léčby dochází k pozvolnému zlepšení a hojení dekubitu. Převazy prováděny jednou za dva až čtyři dny, podle zvoleného materiálu a vzhledu rány. Převazy jsou pro pacientku méně náročné a bolestivé.

NÁKLADY NA DVOUMĚSÍČNÍ LÉČBU BYLY 321 KČ.

Při hojení dekubitů vlhkou metodou jsou viditelnější výsledky léčby, menší množství převazů zabere ošetřování dekubitu méně času, rychleji se odlučují nekrózy a snadněji čistí rány. Rovněž epitalizace a granulace je mnohem rychlejší než při použití obložek.

Betadine roztok vysychá, takže je nutné převazy dělat aspoň 2krát denně. Je to bolestivé pro pacienta a náročné na čas. Navíc může být roztok pro pacienta alergizující a může dojít k popálení pokožky. Při sledování dekubitů u pacientů mohu konstatovat, že většina se jich zhojila anebo došlo k výraznějšímu zlepšení.


Jana Zakopalová, DiS. DRO Nový Lískovec Brno (janule.z@seznam.cz)

Hojení ran srovnání vlhké a klasické metody
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů