Kategorie Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Finalistky ocenění Sestra roku 2005

NADĚŽDA KUBÍKOVÁ STOMASESTRA, MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA-FIFEJDY

„Stomik může pracovat, sportovat, cestovat, milovat, vychovávat děti a plnohodnotně žít,“ můžete se dočíst na internetu a je tam uvedeno také to, že se „kvalita života stomiků v posledních patnácti letech výrazně zlepšila“. Budete-li mít možnost spočítat si (udělali jsme za vás), kdy se Naděžda Kubíková stala stomasestrou, vyjde vám, že to bude i jejím výrazným přičiněním.

Ve zdravotnictví pracuje téměř 23 let a čtrnáctým rokem je stomasestrou Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy a stejně dlouho spolupracuje se Slezským klubem stomiků v Ostravě. Těžko vyjmenovat, co všechno sestra Naděžda Kubíková ve svém životě zvládá. Kromě jiného se jí podařilo v nemocnici, kde pracuje, vybudovat stomickou poradnu se vším, co k tomu patří – tedy s čekárnou, místností pro konzultace, vyšetřovnou… Sama prozrazuje, že první zkušenosti s ošetřováním nemocných se stomiemi získala v roce 1992 na krátké stáži v Anglii a snaží se své zkušenosti nadále předávat dalším. Ve spolupráci s vedením nemocnice organizuje v České republice vzdělávací semináře pro sestry, přednáší na střední zdravotnické škole, zpracovala manuál pro ošetřování stomií a instruktážní videokazety a je také členkou redakční rady časopisu pro stomiky Radim. A aby toho nebylo málo – samozřejmě se věnuje rodině i osmnáctiletému synu Michalovi.

MIROSLAVA SKALOVÁ CENTRUM LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ARMÁDY ČR, VÚ LÍNĚ, PLZEŇ

Když jsme požádali podpraporčici Miroslavu Skalovou, aby napsala něco o sobě a své práci, netušili jsme, že usedne k počítači kdesi v Iráku, na vojenské základně Shaibah. Jako anesteziologická sestra byla totiž v loňském roce členkou chirurgického týmu britské polní nemocnice v regionu Basra. Sestra Skalová je nějakou dobu zpět doma, tedy v České republice, ale nahlédněme do jejího dopisu: „Úkol nebyl těžký,“ napsala, „neboť jsem měla zkušenost z tříměsíční mírové mise české 7. polní nemocnice rovněž v Iráku před dvěma lety.“ Úkol těžký – netěžký? Posuďte sami. V létě je v Iráku 50 °C ve stínu, písečné bouře také nepotěší, a na to, aby si zvykla na cizí kolektiv válečné polní nemocnice, nebyl čas.

„Každá zkušenost člověka posílí a donutí jej přemýšlet a vážit si zdánlivě všedních věcí,“ napsala. Zejména v britské polní nemocnici 3. typu dokázala podpraporčice Miroslava Skalová zvládnout své povinnosti ve výjimečně obtížných podmínkách… Dokázala si získat respekt a uznání také ze strany anglických kolegů. Ani dnes není její práce o mnoho klidnější. Pracuje jako sestra v Centru letecké záchranné služby Armády České republiky a kromě jiného také studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích bakalářské studium, obor všeobecná sestra.

HANA NEDĚLKOVÁ STANIČNÍ SESTRA JIP, INTERNÍ ODDĚLENÍ, NEMOCNICE MOST

Hana Nedělková pracuje ve zdravotnictví sedmadvacet let, začínala u dětí a do září minulého roku pracovala jako staniční sestra jednotky intenzivní péče interního oddělení mostecké nemocnice. Sestra Hana Nedělková patří k těm, které „vyrazily“ za zkušeností do světa -osm let pracovala jako zdravotní sestra na „jipce“ v Ratingenu u Düsseldorfu v Německé spolkové republice a v Bonnu se stala také členkou DRK Bonn e. v.

(DRK – německý Červený kříž). „Pod jejím vedením se jednotka intenzivní péče mostecké nemocnice stala špičkovým pracovištěm,“ stojí v doporučujícím dopise. Hana Nedělková je skutečně neúnavnou propagátorkou novinek, které v ošetřovatelské praxi přispívají ke zvyšování kvality péče. Například v letech 2003 a 2004 organizačně zajišťovala kurzy konceptu bazální stimulace. Od loňského října je vrchní sestrou na I. interním oddělení a také hlavní konzultantkou pro hojení ran a členkou Rady pro rozvoj ošetřovatelství Nemocnice Most. V rámci dalšího prohlubování odborných znalostí v loňském roce absolvovala v Německu hospitaci ve speciálním ústavu pro apalické pacienty. Od června bude jezdit na mentorský kurz kinestetiky do Ulmu v Německé spolkové republice, aby v rámci projektu vzdělávání sester mohla ošetřující personál Nemocnice Most hlouběji zasvěcovat do tajů konceptu kinestetiky.

DITA VLASÁKOVÁ NÁMĚSTKYNĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, NEMOCNICE MOST

Dita Vlasáková je náměstkyní ošetřovatelské péče ředitele Nemocnice Most, kde před 17 lety začínala na ortopedii, aby se později stala vrchní sestrou na oddělení urologie a v roce 2004 sestrou hlavní. Sestra Vlasáková patří k lidem, kteří si uvědomují svou zodpovědnost a nutnost kontinuálního vzdělávání. Skutečně těžko byste v jejím profesním životopise našli rok, kdy by se nezúčastnila nějakého kurzu. Nyní studuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové bakalářský obor ošetřovatelství. Její touha po vzdělání a pozitivních změnách v ošetřovatelské péči se samozřejmě odráží také v přístupu k okolí. Předloni například v mostecké nemocnici zavedla do praxe ošetřovatelskou dokumentaci a měla i největší podíl na realizaci systému managementu jakosti. Dita Vlasáková předsedá Radě pro rozvoj ošetřovatelství, která byla jako poradní orgán ředitele v mostecké nemocnici ustavena, a přestože je náměstkyní ošetřovatelské péče teprve něco přes rok, podařilo se jí už vytvořit Standardní postupy ošetřovatelské péče zavedené v Nemocnici Most a podpořit a dostat do praxe nové ošetřovatelské koncepty. Za největší úspěch sestry Vlasákové však její okolí považuje zpracování projektu Vzdělávání zdravotnických pracovníků, který spolufinancuje Evropský sociální fond. Projekt byl zpracován v rámci grantového schématu Operační program rozvoje lidských zdrojů.

Ohodnoťte tento článek!