Léčba dekubitů metodou terapie vlhkého hojení

Jedním z cílů ošetřovatelské péče v každém zdravotnickém zařízení je prevence vzniku dekubitů. Nastane-li však situace, kdy již dekubit vznikl, nabízí moderní medicína škálu prostředků vhodných k efektivní a co nejrychleji postupující léčbě. Popisovaná kazuistika navíc poukazuje na účinnou kombinaci vhodně zvolené terapie léčby dekubitu a stravy bohaté na bílkoviny, důležité pro stavbu nových tkání.

SUMMARY

One of the goals of care in every healthcare facility is to prevents decubitus ulcers. In case that the decubitus ulcer has already developed the modern medicine offers a wide range of effective treatment measures. The case study that is presented in the article points to the importance of combining decubitus treatment with high protein diet which is important for building new tissues.

Prevence vzniku dekubitů a jejich léčba jsou častým problémem v nemocnicích i sociálních zařízeních. O tomto tématu bylo již mnoho napsáno, ale stále se s dekubity setkáváme. Je proto potřeba se jimi dále zabývat, sledovat nové trendy a hledat nové možnosti zdokonalování ošetřovatelské péče. Nemalý podíl na úspěšné léčbě klientů s proleženinou má i správný výběr materiálu vlhké terapie, kterým ránu ošetřujeme.

Kazuistika 1

Do Domova důchodců v Bystřanech byl dne 5. 4. 2007 přijat pan B. J., 82 let.

Dg. při přijetí: Alzheimerova demence, stp. bronchopneumonii, ICHS chron., AS cerebri, diabetes mellitus 2. typu, chronická renální insuficience, hypertenze, inkontinence.

Medikace 10/2007: Furon1-0-0, Anopyrin 0-1-0, Tiapridal 1-1-1, Verospiron 1-0-0, Lozap 50 mg 1-0-0, Atram 6,25 mg 0,5-0-0,5.

Výživa: Dieta diabetická šetřící 2100 kcal (bílkoviny 80 g, tuky 75 g, sacharidy 275 g). Klient se nají sám, sní celou porci podané stravy. Příjem tekutin je 1000-1500 l za den. V období od 7. 9. 2007 do 2. 10. 2007 popíjí 2 Cubitany denně, klientovi chutnají a nedělá mu potíže je vypít. Pravidelně je kontrolována váha (5. 9. 2007 – 55 kg, 20. 9. 2007 – 56,5 kg, 10. 10. 2007 – 55 kg).

4. 9. 2007: Pan B. J. se vrací do DD Bystřany po hospitalizaci v nemocnici. Je téměř imobilní, posadí se pouze k jídlu, a to za pomoci personálu. Zbytek dne tráví na lůžku, kde se ale sám pohybuje a mění polohu. Po zhodnocení rizika vzniku dekubitů podle Nortonové zjištěn 3. stupeň. Klientovi je přidělena pasivní antidekubitální matrace Bohemia Lux Eko.

7. 9. 2007: 1. den léčby (obr. 1) Dekubit 3. stupně na levé patě velikosti 5 cm, okraje rány jsou suché, místy s odlupující se nekrotickou tkání. Střed rány je povleklý a se zbytky staré kůže. Okolí je suché a mírně zarudlé.

Cíl: Odloučení suchých a nekrotických zbytků, vyčištění spodiny rány

Ošetření: Nohu promažeme olejem Menalind. Okolí ošetříme ochranným krémem Menalind. Na dekubit aplikujeme malé množství Flamigelu, kryjeme Zetuvitem a obinadlem. Převaz provádíme denně.

14. 9. 2007: 8. den léčby Z rány se odlučují nekrotické části, okraje již nejsou tak suché. Ve středu dekubitu je čistá granulační tkáň, místy epitelizuje.

Cíl: Dočištění rány od suchých zbytků, podpora granulace a epitelizace

Ošetření: Stejným způsobem, za použití týchž přípravků.

19. 9. 2007: 13. den léčby (obr. 2) Nekrotické krusty byly odloučeny, místy jsou stále zbytky suché kůže. Střed dekubitu je téměř zepitelizovaný.

Cíl: Podpora epitelizace tkáně

Ošetření: Stejným způsobem 27. 9. 2007: 21. den léčby Rána je téměř zhojena, probíhá fáze epitelizace, okolí je suché.

Cíl: Zhojení dekubitu

Ošetření: Patu očistíme a zároveň ošetříme olejem Menalind, na ránu aplikujeme Hydrocoll a sekundárně kryjeme obinadlem.

2. 10. 2007: 33. den léčby (obr. 3) Dekubit je zhojen, nadále patu promazáváme a pravidelně kontrolujeme.

Hodnocení: Dekubit se zcela zhojil. Úspěšná léčba je závislá na ošetřovatelské péči a plnění preventivních opatření. V případě tohoto klienta sehrála významnou roli výživa se zvýšeným příjmem bílkovin důležitých ke stavbě nové tkáně.

Kazuistika 2

Klientka T. R., 73 let, v DD Bystřany od 31. 10. 2006.

Dg.: povšechné kornatění tepen, coxarthrosis, inkontinence 3. st., smíšená demence.

Medikace 10/2007: Tiapridal 0-0-1

Výživa: Dieta 3 – racionální kašovitá (2200 kcal), klientku je nutné krmit, sledovat a zapisovat denní příjem jídla a tekutin. Také pravidelně kontrolujeme váhový úbytek (20. 10. 2007 – 78 kg, 10. 10. 2007 – 71 kg). Problémem je nechutenství a zhoršené polykání. Podáváme spíše tekutou stravu rozdělenou do pěti menších porcí (klientka sní asi třetinu porce). Chybějící energetický příjem a zvýšenou potřebu proteinů řešíme podáním Cubitanu 1krát denně, který klientka popíjí (200 ml Cubitanu představuje 250 kcal, 20 g bílkovin, 28,4 g sacharidů, 7 g tuků, minerály, stopové prvky a vitaminy). Příjem tekutin je 1000-1300 ml za den.

Klientka je zcela imobilní, podle stupnice Nortonové zjištěno 4. riziko vzniku dekubitů. Od září 2007 má pasivní antidekubitální matraci Linet Clinicare. Je polohována s využitím poznatků konceptu bazální stimulace pomocí perličkových polštářů (poloha Hnízdo). Vzhledem k diagnóze demence nespolupracuje a komplexní ošetřovatelskou péči zastává personál.

1. 10. 2007: 1. den léčby (obr. 4) Na pravé hýždi dekubit 2,5 x 3,5 cm 4. stupně. Okraje rány jsou čisté, místy s fibrinovým povlakem. Střed je vyplněn žlutočernou nekrotickou tkání, sekrece mírná. Okolí dekubitu je klidné. Cíl: Dehydrovat nekrotickou spodinu a nastartovat proces hojení.

Ošetření: Okolí promažeme ochrannou vazelínou. Do rány aplikujeme 1 ml Hydrosorb Gel, kryjeme Atraumanem a Zetuvitem, následně fixujeme náplastí Omnipor. Vzhledem k malé sekreci z rány ponecháváme Hydrosorb Gel v ráně 2 dny, denně však kontrolujeme, zda není obvaz znečištěn.

5. 10. 2007: 5. den léčby (obr. 5) Po sejmutí obvazu vidíme v ráně žlutavou sekreci. Po výplachu dekubitu vlažnou vodou můžeme dobře posoudit změny stavu rány. Okraje jsou čisté, narůstá nová granulační tkáň. Ve středu defektu je patrné počínající čištění, nekróza se začíná od okrajů rozpouštět. Okolí je mírně zarudlé. Cíl: Pokračovat ve fázi čištění, podpořit granulaci, kontrolovat okolí dekubitu. Ošetření: stejným způsobem 11. 10. 2007: 11. den léčby (obr. 6) Rána od okrajů epitelizuje. Uprostřed vzniká hlubší dutina se žlutě povleklou spodinou a hojnější sekrecí. Okolí dekubitu je klidné.

Cíl: Dočištění povleklé části rány, ochrana epitelizující tkáně.

Ošetření: stejným způsobem 26. 10. 2007: 26. den léčby (obr. 7) Dekubit je téměř zepitelizovaný. Zůstává malá rána asi 1 cm se žlutavě povleklou spodinou a výraznější exudací. Okolí je klidné.

Cíl: Dočistit zbývající defekt, podpořit granulaci a epitelizaci.

Ošetření: Provedeme laváž dekubitu vlažnou vodou a ošetříme okolí ochrannou vazelínou. Poté aplikujeme asi 0,5 ml Hydrosorb Gel, kryjeme Atraumanem, Zetuvitem a fixujeme Omniporem. Převaz provádíme stále obden.

29. 10. 2007: 29. den léčby (obr. 8) Rána se hojí, pokračuje fáze granulace a epitelizace. Převaz provedeme stejným způsobem.

2. 11. 2007: 33. den léčby Dekubit je téměř zepitelizovaný. Zůstává ranka 2 mm, okolí je klidné.

Cíl: Podpořit epitelizaci a ochránit novou tkáň.

Ošetření: aplikujeme Hydrocoll

7. 11. 2007: 38. den léčby (obr. 9) Probíhá fáze epitelizace, na ránu přikládáme Hydrotul. Jedná se o hydroaktivní, neokluzivní kompres s mastí, která se v ráně mění v gel a vytváří tak optimální vlhké prostředí.

12. 11. 2007: 43. den léčby (obr. 10) Rána se zhojila, nová epitelizační tkáň je křehká a je potřeba ji nadále chránit a kontrolovat. Pokožku promazáváme a ošetřujeme ochranným krémem Menalind.

Hodnocení: Dekubit se zcela zhojil. Při léčbě dekubitů je velmi důležitý výběr správného materiálu vlhkého hojení, podle aktuálního stavu rány. Nezastupitelné místo u této klientky měla antidekubitální opatření a zvýšený příjem bílkovin ve formě sippingu Cubitanu. Hojení takové rány je vždy prací celého ošetřovatelského a zdravotního týmu.


Pavla Fričová, DD Bystřany (manazerka@dd-bystrany.cz)

Ohodnoťte tento článek!