Léčba dekubitů na oddělení následné péče

Na našem oddělení se setkáváme s problematikou proleženin. Povětšinou se týká ležících a nesoběstačných seniorů, proto se snažíme o co nejšetrnější léčbu dekubitů, kterou nám zajišťuje kombinace nutriční výživy a koloidního obvazu.

Ošetřovatelský proces v léčbě dekubitů, jež ohrožují ležící či zcela imobilní pacienty, lze demonstrovat například na kazuistice pacientky s opakujícím se dekubitem v sakrální části, která byla v roce 2004 hospitalizována na našem oddělení následné péče (ONP).

SUMMARY

Most of our patients with decubitus are bedridden and dependant seniors. We try to provide the most sensitive care which is based on nutritional support and colloid wound dressings.

Pacientka, narozena 1935, přeložena z rehabilitačního oddělení na ONP Nemocnice Strakonice a. s. dne 18. 3. 2004. Pacientka je u nás hospitalizována dosud.Dg. stp. kraniocerebrálním poraněním, spastická kvadruparéza, tracheostomie, postintubační stenóza průdušnice.

Z ošetřovatelské zprávy: Pacientka není schopna sebeobsluhy, ležící. Mírná pohyblivost horních končetin. Úroveň kontaktu je obtížná. Příjem potravy a tekutin p. o. Dieta 14 MIX (mixovaná strava). Vyprazdňování moči je zajištěno permanentním katétrem. Stolice odchází samovolně několikrát za den. Pro pohodlí, a v první řadě jako prevence dekubitů, byla pacientka uložena na aktivní antidekubitální matraci a polohovatelné lůžko pro prevenci dekubitů.

Kazuistika

9. 11. 2007: Defekt velikosti 5 x 5,5 cm, hloubka 3 cm. Dekubit hluboký, spodina je povleklá, často krvácející. Okraje rány jsou neohraničené. Okolní kůže je jemná, macerovaná, zjizevnatělá po opakovaných dekubitech. Ošetření: Výplach fyziologickým roztokem. Okraje osušeny tak, aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost a lepivost koloidního obvazu, který použijeme. Nalepili jsme Granuflex s okrajem. Jako doplněk stravy zvolen Cubitan.

30. 11. 2007: Defekt velikosti 6 x 5 cm. Došlo k mírnému zvětšení dekubitu. Odloučila se neprokrvující se tkáň v okolí defektu. Spodina se vyčistila. Patrná je postupující granulace v dekubitu. Ošetření: Celková koupel + výplach dekubitu fyziologickým roztokem, osušení. Nalepen Granuflex s okrajem, jako doplněk stravy opět zvolen Cubitan.

4. 1. 2008: Dekubit velikosti 4 x 4 cm. Defekt se hojí zvnějšku směrem dovnitř. Dekubit se vyplňuje granulační tkání. Okolí defektu se hojí do neplnohodnotné, jemné tkáně, která při jakémkoli zatížení (např. časté mytí určeného místa od stolice) snadno praská.

Ošetření: Granuflex s okrajem + Cubitan jako doplněk stravy

18. 1. 2008: Dekubit velikosti 2,7 x 3 cm. Podstatné zmenšení defektu od předchozího focení (konec listopadu 2007). Jak je patrné na obr. 4, tkáň dekubitu se hojí do podoby jemné jizevnaté pokožky. Patrná prokrvená granulace.

Ošetření: Očištění mulovým čtvercem napuštěným fyziologickým roztokem. Osušení. Nalepen Granuflex s okrajem, jako doplněk stravy Cubitan. Pacienti s proleženinami potřebují specifické složky výživy pro optimální průběh hojení a zmenšení plochy rány. Proto jsme zvolili Cubitan jako speciální přípravek pro hojení proleženin zevnitř. Tento přípravek je vhodný pro svůj vysoký obsah energie bílkovin a mezi složkami jsou např.

Arginin (zvyšuje syntézu kolagenu a zpevňuje vazivové tkáně), zinek (antioxidant, podporuje granulaci a epitelizaci), vitamin C (antioxidant, aktivuje imunitní funkce), vitamin E (antioxidant, podněcuje imunitní odpověď). Cubitan chutná nejlépe vychlazený. Nejvhodnější je konzumovat přípravek pozvolným popíjením po jídle nebo mezi jídly, kdy se živiny lépe vstřebávají. Koloidní destičku Granuflex o velikosti 10 x 10 cm jsme zvolili také z důvodu, že ji lze na proleženině ponechat až 7 dní.

Zhodnocení

Pacientce byl doplněk stravy Cubitan podáván 1krát denně po celou dobu léčby až do zhojení. Kombinace nutriční výživy a koloidního obvazu je pro pacienta šetrná. Při současném podávání Cubitanu, obsahujícího látky podporující hojení, a ošetřování dekubitu koloidním obvazem dochází k rychlejšímu hojení defektu. Z mého hlediska je ošetřování chronických ran za pomoci koloidních obvazů velmi jednoduché a z ekonomického pohledu vychází tato léčba levněji než každodenní klasický převaz. Defekt pacientky v kazuistice se při zvoleném postupu zhojil.

Hana Štěpánová, Oddělení následné péče Nemocnice Strakonice a. s. (chubby@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!