Manipulace s mobilními pacienty

Nejen sestry, ale veškerý ošetřovatelský personál se v domovech důchodců a ústavech sociální péče stále setkává s problematikou péče o imobilní klienty.

V našem zařízení je 28,5 % zcela imobilních klientů, 18,5 % částečně imobilních klientů a 53 % mobilních klientů. Naše zařízení je dobře vybaveno pro péči o hygienu a manipulaci s klienty. Jsou to zejména speciální polohovatelné vany, sprchový vozík, sprchová židle nebo zvedáky -například závěsný síťový zvedák. Speciální polohovací sprchové křeslo je vhodné nejen ke sprchování, ale je také velkou pomocí při oblékání či svlékání, popřípadě při výměně inkontinentních pomůcek. Nejsou-li k dispozici odpovídající zvedáky, lze ke koupeli ve vaně u mobilního klienta využít různé druhy pevných nebo mechanických vanových sedaček, které usnadní klientovi usedání, ale především vstávání z vany. Při sprchování využíváme různé druhy sprchovacích židlí. K převozu imobilních klientů používáme invalidní mechanické vozíky, chodítka a zakoupili jsme stavěcí pomůcku.

POMŮCKY K USNADNĚNÍ VYPRAZDŇOVÁNÍ

U zcela i částečně imobilních klientů, podle schopnosti jejich spolupráce, používáme klasické podložní mísy a močové láhve. Ty jsou dnes anatomicky tvarované a lehké, jelikož jsou vyrobeny z plastu. Kromě toho používáme klozetová křesla, která klientům usnadní vyprazdňování ve fyziologické poloze.

POMŮCKY KE STRAVOVÁNÍ

Pokud je klient imobilní, ale je schopen sám se najíst, využíváme jídelní vozíky. Vozík umístíme nad lůžko klienta tak, aby měl stravu před sebou a byl schopen se sám obsloužit. V dnešní době je již součástí mnoha nočních stolků lehce nastavitelná jídelní deska.

POLOHOVACÍ A ANTIDEKUBITÁRNÍ POMŮCKY

Všechny zcela i částečně imobilní klienty se snažíme umístit na polohovací lůžka, ale ne vždy je to možné. Tato lůžka se dají polohovat v horní i dolní třetině a jsou opatřena kolečky pro snadné přemístění. Pokud je třeba, je lůžko vybaveno hrazdičkou s rukojetí pro usnadnění pohybu klienta na lůžku. Velkým problémem převážně u zcela imobilních klientů v našich zařízeních je vznik dekubitů -porušení integrity kůže. Naším prvořadým úkolem je adekvátní prevence vzniku dekubitů. Proto je většina lůžek v našem zařízení vybavena antidekubitární matrací. Nezbytné je udržovat lůžko klienta v čistotě. K tomu používáme speciálních podložek Sonoma, které se vkládají do lůžka pod inkontinentního klienta místo plátěné podložky s gumovkou.

Dalším preventivním, ale i léčebným krokem je polohování imobilních klientů, k němuž využíváme polohovací pomůcky -například válce, kvádry, klíny. Těmi zabezpečujeme polohu klienta na lůžku ve správné fyziologické poloze a slouží jako prevence vzniku kontraktur a dekubitů. V dnešní době se k polohování stále častěji používají i speciální perličkové rehabilitační a polohovací pomůcky. Tyto pomůcky rozličných tvarů a velikostí využíváme nejen ke klasickému polohování na lůžku, ale i v mechanickém vozíku, křesle a k zajištění různých speciálních poloh podle stimulace vnímání.

Antidekubitární pomůcky používáme, pokud se u klienta objeví již první stadium dekubitů. Jsou určeny k odlehčení tlaku na postižená predilekční místa. Jde o výrobky z různých materiálů – ovčí rouno, molitan, silikon, ze studené PUR pěny, vzduchem plněné či jiné, například: podložky, polštáře, chrániče kotníků, loktů, kruhové podložky velké nebo malé. K těmto pomůckám patří i antidekubitární matrace s cyklickým nafukováním a vyfukováním dělených polštářků, které po 5 až 10 minutách mění tlak na jednotlivá místa, a ten je pak rozložen plynule. Matrace mají navíc skuliny s možností větrání kůže, takže nedochází k její maceraci.

POMŮCKY PRO SNAZŠÍ MOBILITU

Zajištění bezbariérových prostor usnadní pohyb klientů. Spočívá například v harmonickém uspořádání nábytku, v odstranění prahů. Pocit bezpečí při pohybu dodávají klientům i madla upevněná podél stěn, na sociálním zařízení u WC a ve sprchovém koutě. K zajištění pohybu imobilních klientů, a to nejen po ústavu, používáme mechanické invalidní vozíky. Pro klienty částečně imobilní máme k dispozici čtyřkolky, trojkolky a chodítka podle stavu klientovy imobility a schopnosti spolupráce. Rehabilitační pracovnice s klientem provede základní nácvik chůze s čtyřkolkou či chodítkem.

Pokud je potřeba, klienta při chůzi doprovází ošetřovatelský personál. V loňském roce jsme si pořídili novinku – zvedací pomůcku, která je určena k přemístění spolupracujícího a částečně mobilního klienta z jednoho místa na místo jiné. Jistě jsem nevyjmenovala všechny pomůcky, jež jsou určeny k manipulaci s imobilními klienty.

Spíše jsem se snažila seznámit vás s pomůckami, které nám mohou v naší nelehké práci pomoci. Práce ošetřovatelského personálu s částečně i zcela imobilními klienty je velmi fyzicky a často i psychicky náročná, a proto nám přeji co nejvíce pomůcek, které nám tuto práci ulehčí.


SOUHRN

Péče o imobilního i částečně imobilního klienta je náročná a problematická. Jde zejména o péči o hygienu těla, péči o vyprazdňování a stravování, zajištění fyziologického polohování a mobility a v neposlední řadě o antidekubitární péči. K usnadnění manipulace s imobilními klienty nám napomáhají různé druhy pomůcek.

SUMMARY

The care of immobile even partially immobile client is hard and difficult. It is particularly related to hygienic care, elimination, nutritional care, physiologic positioning and mobility as well as pressure ulcer prevention. Various types of equipment will help us to handle immobile patients.


O autorovi: Iveta Nebilová, Domov důchodců, Hodonín, p. o. (ivetanebilova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!