„Nová“ Domažlická nemocnice

Před dvěma lety byla v Domažlicích zavřena stará a oficiálně otevřena nová nemocnice a s ní i naše Oddělení klinické biochemie a hematologie. S tím samozřejmě souviselo mnoho změn k lepšímu jak pro pacienty, tak i pro zaměstnance nemocnice.

SUMMARY

Two years ago the old hospital in Domazlice was closed and the new one opened, with it our Department of clinical biochemistry and hematology. The new building brought many good changes to patients as well as the employees.

Dne 27. 12. 2005 se otevřely dveře „nové“ Domažlické nemocnice. Za 2 roky provozu si již získala přezdívku „Nemocnice na kraji města“, čemuž její poloha na zelené louce na okraji města odpovídá. „Stará“ nemocnice stála v rušném centru Domažlic, havarijní stav budovy, vybavení a prostory nevyhovovaly zaměstnancům ani pacientům. Na slavnostní otevření navazovalo stěhování, které proběhlo o vánočních svátcích 2005.

V nové nemocnici je Oddělení klinické biochemie a hematologie umístěno pár metrů od hlavního vchodu. Chodby laboratoře tvoří kruh, kdy napravo se nachází pracoviště klinické biochemie a nalevo hematologie a krevní transfuze. U vstupu najdou návštěvníci čekárnu pro pacienty, náběrovou místnost a okénko pro příjem vzorků. O pár metrů dále je pult pro příjem vzorků z oddělení. Ve srovnání s bývalými místnostmi, kde bylo nepohodlné sezení, málo místa a drolící se zdi, dýchá na vás příjemná atmosféra s meruňkově vymalovanými zdmi čekárny, pohodlnými modrými židlemi a hračkami pro malé pacienty.

Počítačová funkce „centrálního příjmu“, natištění nových žádanek a nové strojové vybavení usnadnily práci celému kolektivu. Dnes jsme již zaopatřeni tolika počítači, že má každý úsek laboratoře svůj vlastní a nemusíme (jako na bývalém pracovišti) čekat ve „frontě na banány“, abychom mohli zapsat, odeslat a vytisknout výsledky. Jediný přístroj, který s námi putoval do nového pracoviště, byl Olympus AU 400, k němuž zde přibyl nový stroj Biosen S Line pro měření glykemií, Rapid Lab 348 pro měření vnitřního prostředí a Osmometr.

Do sekce imunologie nám byl zajištěn po výběrovém řízení analyzátor Access 2, který se však díky svému drahému provozu neosvědčil a nahradili jsme ho přístrojem Immullite 2500. Hematologie dostala analyzátor HMX, který zpracovává krevní obrazy s i bez diferenciálu a počítá retikulocyty, jako záložní stroj jsme si s sebou přivezli muzejní kus Coulter T 890, který šlape jako hodinky i když má svá nejlepší léta za sebou, a Coulter AcT Diff 2.

Koagulace zpracovává analyzátor ACL, ale i přes jeho spolehlivost máme schovaný záložní analyzátor pro všechny případy. Místnosti, které měly sloužit pro oddělení mikrobiologie, prozatím zejí prázdnotou, ale do budoucna se snad i toto oddělení zprovozní. Jako v každém novém provozu, tak i zde, jsme ze začátku „vychytávali nějaké mouchy“, ale o 100 % se zlepšilo prostředí i služby pro naše pacienty, díky nové technice a modernizaci


Kamila Hlávková, Oddělení klinické biochemie a hematologie Domažlická nemocnice, a. s. (iCamel@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!