Novinky v oblasti operačních rukavic

SOUHRN Tulane study srovnávala množství úspěšných zjištění proděravění rukavice při použití jednoduchých a dvojitý

SUMMARY Tulane study compared the incidence of successful glove puncture identification with single and double glove configurations. It concluded that because the Biogel® IndicatorTM system provides dramatic and obvious puncture identifications there is no acceptable explanation for not double gloving with an indication system.

V chirurgických oborech se u nás stáváme svědky velmi zvláštní až absurdní situace. Neustále se zdokonaluje přístrojové vybavení, používají se stále kvalitnější implantáty a nástroje. Lékaři sledují odbornou literaturu, aby věděli, co je kde nového a drželi krok se špičkou ve svém oboru. Tou absurdní, odvrácenou stranou tohoto stavu je, že s přístroji, implantáty a nástroji za stovky tisíc až miliony korun pracují v rukavicích, které jim nemocnice pořídila po pěti až deseti korunách za pár.

Jejich kvalita ceně přirozeně odpovídá. Jsou to rukavice z doby, kdy se ještě brousily skalpely a jedinou dezinfekcí byl chloramin. Jestliže chcete s těmito dokonalými přístroji, nástroji a implantáty pracovat bez rizika, že vážně a nevratně poškodíte své zdraví, přečtěte si krátkou studii o rukavicích, které nejsou z doby, kdy kraloval chloramin, ale ze současnosti.

DVOJITÉ RUKAVICE

The Tulane Study. Florman: S. a kol. Efektivnost dvojitých rukavic s vnitřním indikačním systémem. Surgical Infections 2005; 6: 385-394.

CÍLE

1. Zhodnotit schopnost účastníků najít díry v chirurgických rukavicích předem vytvořené pomocí laseru. 2. Srovnat jednoduché a dvojité rukavice. 3. Srovnat systém rukavic Biogel® IndicatorTM s jinými jednoduchými a dvojitými rukavicemi.

ZÁKLADNÍ FAKTA

Zvýšená expozice krve při invazních chirurgických výkonech znamená vysoké riziko přenosu patogenů přenášených krví mezi pacienty a zdravotníky. Spolehlivost a efektivita chirurgických rukavic jsou tedy zásadní, jelikož rukavice jsou nejdůležitější ochrannou bariérou mezi zdravotníky a pacienty. Míra výskytu proděravění rukavic však u některých typů operací bývá až 78 procent, a dokonce i laparoskopie je spojená s mírou perforace 20 procent.

(1) Proděravění rukavic navíc bývá často přehlédnuto – chirurgové a sestry nezaznamenají až 92 procent proděravění, čímž se zvyšuje riziko expozice chirurgického týmu křížové infekci. (2) Odhaduje se, že 1 z 1500 chirurgů se během své pracovní kariéry nakazí HIV z důvodu poškození rukavic. (3) Aby byl chráněn jak chirurgický tým, tak i pacienti, je zásadní zachovat bariéru zajišťovanou rukavicemi během výkonu zcela neporušenou.

Použití dvou párů rukavic najednou ukázalo snížení rizika proděravění rukavic téměř desetkrát. (4) Mnoho chirurgů však stále používá jednoduché rukavice, jelikož se domnívají, že použitím dvojitých rukavic se může zhoršit jejich zručnost. Chirurgické rukavice musí být nejen efektivní ochranou, ale musí být i pohodlné, musí se jednoduše navlékat a jakékoli jejich proděravění musí být snadno zjistitelné.

METODIKA

Tato dvojitě slepá, randomizovaná studie hodnotila schopnost účastníků nalézt díry vytvořené laserem (30 mikronů) a také zhodnotit indikační systém Biogel® IndicatorTM. Dvacet pět účastníků simulovalo chirurgický zákrok a expozici umělé krve s použitím hovězího masa, aby napodobili operaci hluboké rány. Účastníky byli dobrovolníci z řad chirurgů působící na Katedře chirurgie Tulane Univerzity.

Bylo použito dvacet párů rukavic (osm jednoduchých, dvanáct dvojitých rukavic), přičemž polovina z nich byla předem proděravěna laserem. Čtyři páry rukavic měly indikační systém (dva z latexu a dva nelatexové) a zbývajících šestnáct tento systém nemělo. Simulovaná operace byla zastavena, když chirurg našel dírku, případně po uplynutí dvou minut. Po otestování všech druhů rukavic účastníci uvedli své dojmy při jejich použití do dotazníku. Studie hodnotila přiléhavost, pohodlí, citlivost, uchopení, celkový dojem a snadnost navlečení.

VÝSLEDKY

V případě rukavic se systémem Biogel® IndicatorTM našli účastníci 84 procent děr v průměru za 22 sekund. V případě použití podkladových rukavic Biogel® Skinsense® a rukavic Biogel® Skinsense z polyizoprenu (obojí jsou rukavice bez latexu) našli účastníci 56 procent děr v průměru za 42 sekund. V případě nejhůře hodnocených druhů rukavic bez obsahu latexu našli účastníci 8 procent děr v průměru za 47 sekund. V případě nejhůře hodnocených druhů latexových rukavic našli účastníci 12 procent děr v průměru za 67 sekund. Rukavice Biogel® Indicator získaly vysoké hodnocení za přiléhavost, pohodlí, citlivost a jednoduchost používání.

ZÁVĚR

Tulane Study závěrem uvádí, že neexistuje žádné přijatelné odůvodnění, proč nepoužívat dvojité rukavice, případně dvojité rukavice bez indikačního systému.

KLÍČOVÉ BODY

*Systém Biogel® IndicatorTM poskytuje nejlepší ochranu a umožňuje rychlou, okamžitou a jasnou identifikaci proděravění rukavic.* Při použití dvojitých rukavic se nezhoršuje komfort, citlivost ani snadnost používání.

LITERATURA
1. Florman, S. et al. Surgical Infections (Chirurgické infekce) 2005. 6, 385-394.
2. Maffulli, N. et al J. Hand Surg 1991. 1, 6A, 1034-7
3. Palmer, J. D. a Rickett, J. W. S. J. Hosp Infect 1992. 22, 279286
4. Gani, J. S. et al. Aust NZJ Surg 1999. 3(60), 171-5

Miluše Bělíková Product Manager, Mölnlycke Health Care (info.cz@molnlycke.com)

Ohodnoťte tento článek!