Objektivní hodnocení chemických indikátorů sterilizace

Možnosti hodnocení chemických testů sterilizace se stávají díky novým technologických vymoženostem objektivnějšími a velmi usnadňují práci obsluhujícímu personálu. Současně redukují možnosti chybného hodnocení na minimum.

SUMMARY

The new technology makes chemical testing of sterilization more objective and the work of personnel easier. The technologies also reduce to a minimum the chance of inaccurate readings.

V současné době je jednou z nejdražších položek provozu centrálních sterilizací pravidelné testování přístrojové techniky.

Jak často testovat a které přístroje nám ukládá vyhláška č. 195/2005 Sb., která upravuje podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče? Téměř všechny chemické indikátory k tomuto účelu používané reagují na dodržené stanovené parametry sterilizace barevnou změnou. A je na obsluze, aby dokázala výsledky těchto změn správně interpretovat a určit, zda vysterilizovaný materiál z daného přístroje lze či nelze uvolnit.

V nedávné době se na českém trhu objevil malý „pomocník“ v podobě scannovacího zařízení. SASCI -Scanning, Analysing and Storing of Chemical Indicators. Toto zařízení používáme na naší centrální sterilizaci už řadu měsíců a jsme s ním velmi spokojeni. Je určen pro vyhodnocování chemických indikátorů sterilizace typu PCD tělísko pro alternativní Bowie-Dick test a zátěžový indikátor vsázkový. Jedná se tedy o chemické indikátory, které simulují průnik páry během sterilizačního cyklu do vnitřku dutých těles.

PCD tělísko zátěžového indikátoru vsázkového je 1,5 metru dlouhá hadička o vnitřním průměru 2 mm na jednom konci zakončená komůrkou, do které se vkládá chemický indikátor. Umístěný indikátor se zbarví odpovídajícím způsobem pouze tehdy, pronikneli sterilizační médium hadičkou až k indikátoru. Tento indikátor je vhodné vkládat do každé vsázky sterilizátoru, ve které se nachází jakýkoli dutý zdravotnický prostředek.

Na stejném principu funguje rovněž alternativní Bowie-Dick test, jen délka hadičky je 4 metry. Tento test přístroje se provádí každý den před začátkem sterilizace zdravotnických prostředků. Pokud je výsledek chemického indikátoru nevyhovující, přístroj musí být odstaven a opraven.

Aby však tato opatření měla smysl, je potřeba odborných znalostí obsluhujícího personálu pro správné vyhodnocení těchto chemických indikátorů. Doposud jediným vyhodnocovacím zařízením těchto indikátorů bylo lidské oko jakožto nejdokonalejší scanner. Nicméně není známo, zda unavený, přepracovaný či hůře vidící pracovník je schopen drobné rozdíly v barevné změně chemického indikátoru správně vyhodnotit. Jedná se tedy o ryze subjektivní hodnocení.

Oproti tomu pevně nastavené vyhodnocovací parametry SASCI jednoznačně určí, zda chemický indikátor odpovídá, nebo neodpovídá nastavené barevné změně. Přístroj je připojen přes USB vstup k počítači, a tak se výsledky vyhodnocování ihned promítnou na plochu PC. Nesporně velkou výhodou tohoto zařízení je rovněž snadná archivace výsledků, které se dají vytisknout či případně archivovat na CD. Navíc v počítači nedochází vlivem času k barevným změnám výsledných chemických indikátorů.

Doba archivace písemné dokumentace sterilizace, včetně Bowie-Dick testů, je od roku 2005 stanovena na 15 let. Zůstává otázkou, jakým barevným změnám za tu dobu podlehnou současné chemické indikátory a nakolik pak budou průkazné. Samozřejmě, že technologie výroby chemických indikátorů jde stále dopředu a řada výrobců již dnes garantuje jejich barevnou stálost. Stále však zůstává problém jejich patnáctileté archivace s ohledem na objemnost a prostorové nároky. Způsob SASCI řeší oboje.

Gabriela Lasotová, Centrální sterilizace, Nemocnice Třinec p. o. (gabriela.lasotova@nemtr.cz)

Ohodnoťte tento článek!