Oblečení, prádlo a ochrané pomůcky sester

SOUHRN Zdravotnické oblečení se vyvíjí v souvislosti s funkčními a estetickými požadavky zdravotníků. Oděv a ochranné pomůcky mají za úkol chránit zdravotnické pracovníky před infekcí a jinými riziky. O jejich používání rozhoduje zaměstnavatel.

SUMMARY Healthcare uniforms are developed according to the functional and esthetic needs of healthcare workers. The clothes and protective equipment are supposed to protect healthcare workers from infection and other risks. Their use is regulated by the employer.

Oblečení a vzhled zdravotnického personálu patří mezi důležité faktory, podle kterých nás klient (pacient) posuzuje. Především my sami bychom měli dbát o tuto stránku naší profese. Ochranné pomůcky určuje zaměstnavatel a zdravotníci by je měli ve svém vlastním zájmu používat. Oblečení sester u nás, ale i ve světě prošlo během posledního století velkými změnami.

Od striktní uniformy řádových sester až po dnešní široký výběr oblečení pro střední zdravotnický personál. Současní výrobci tohoto artiklu jsou si dobře vědomi, co jejich potenciální zákaznice a zákazníci vyžadují a po čem touží. Naproti tomu výrobci zdravotnických ochranných pomůcek nemohou příliš počítat s tužbami a vůlí spotřebitelů, neboť v tomto případě není tím, kdo rozhoduje spotřebitel, ale zaměstnavatel zdravotníků.

OBLEČENÍ A PRÁDLO

Existují dvě „skupiny“ uniforem pro zdravotnický personál. První skupinu představuje prádlo a obuv, kterou obdržíme od zaměstnavatele, druhou skupinu tvoří oblečení, které si pořídíme sami ve specializovaných obchodech. Nezasvěcený by řekl: „V čem je rozdíl?“ Rozdíly jsou však znát na první pohled. Řada kolegů by jistě potvrdila, že oblečení z první skupiny je většinou nevzhledné a často se musí dodatečně upravovat, aby splnilo požadavky naší postavy. Nemluvě o tom, že mnohdy obdržíme již nošené prádlo, které kromě našich nároků na vzhled neodpovídá ani kvalitou a životností. V dnešní době, kdy se zaměstnavatelé snaží ušetřit každou korunu z rozpočtu, nemůžeme očekávat změnu k lepšímu.

Myslím, že nebudeme osamoceni v názoru, že uniforma je důležitým faktorem celkového vyznění našeho povolání před veřejností. I zde platí werichovský fakt, že šaty dělají člověka. Nevíme, zda je to správné, ale skutečností je, že lidé budou vždy spíše důvěřovat dobře vypadajícímu zdravotníkovi v pěkné uniformě. A důvěra klienta (pacienta) by měla vždy zaujímat jedno z prvních míst na žebříčku zájmů sestry.

Dávno pryč je doba, kdy byla sestra nucena nosit nepohodlné šaty, zástěru a tolik otravný a z ochranného aspektu nefunkční čepeček, jakožto zredukovaný pozůstatek a symbol řádových sester. Náš vzhled na pracovišti můžeme ovlivnit, neboť na rozdíl od minulosti existuje v současnosti řada společností zabývajících se tímto specializovaným artiklem, a tedy i velký výběr oblečení.

Komu jsou nepohodlné šaty, může nosit kalhoty a halenu či naopak. Máme na výběr z velkého množství střihů a velikostí, což se nám v našich nemocnicích stát nemůže. Cena za luxus je však poměrně vysoká a ne každý je ochoten investovat do něčeho, na co má podle svého názoru právo. Je však nutné si uvědomit, že se jedná o pracovní oděv, jehož hlavní funkcí je vedle funkce rozlišovací i funkce ochranná. Alespoň tuto úlohu oblečení poskytnuté zaměstnavateli doufejme splňuje.

Existují vyhlášky a normy, které tuto problematiku řeší, ale otázkou je, nakolik spolehlivá je kontrola dodržování těchto norem a zda by zjištění, že ne vše je úplně v pořádku a řada věcí vyžaduje nápravu, nevedla k prohloubení deficitu rozpočtů nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Proto jsme přesvědčeni, že toto téma ještě dlouhou dobu nebude prioritou našich zaměstnavatelů hodnou seriózního řešení a že vlastní investice do uniformy má určitý smysl.

OCHRANNÉ POMŮCKY

Pracovní oděv (uniforma) by měl splňovat určitou ochrannou funkci, ale je řada dalších ochranných prostředků, které sestra v praxi pravidelně používá. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vydal normu ČSN EN 13795, která stanovuje všeobecné podmínky pro výrobce těchto zdravotnických prostředků.

O této normě byl již v Sestře publikován samostatný článek („Nová norma ČSN EN 13795“, 8. 6. 2007, autorka Miluše Bělíková). Přínos této normy spočívá především v tom, že nezavazuje zaměstnavatele, ale přímo výrobce těchto komodit, a tedy pokládá dobrý základ k tomu, že za určitý čas budeme na našich pracovištích lépe chráněni než nyní.

Úkolem ochranných pomůcek ve zdravotnictví je především vytvářet účinnou bariéru infekčnímu agens a předcházet tak nozokomiálním nákazám, popřípadě zabránit intoxikaci a poranění při kontaktu s chemickými látkami, farmaky a zářením. Každé pracoviště vyžaduje specifické ochranné pomůcky a tím, kdo by je měl pracovníkům ze zákona (č. 495/2001 Sb.) poskytnout, je zaměstnavatel. Zaměstnanec je pak povinen tyto prostředky využívat.

V tomto nařízení vlády se také uvádí (§ 3 zákona č. 495/2001 Sb.), že ochranné prostředky musejí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců a musejí respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. Tyto body zákona jsme zmínili proto, že se nejvíce vztahují na problémy, se kterými se pravidelně můžeme setkat. Například, pokud jste alergičtí na rukavice z určitého materiálu, musí vám zaměstnavatel poskytnout takové, ve kterých můžete pracovat, aniž by to pro vás mělo nějaké zdravotní důsledky. Používání ochranných pomůcek v žádném případě nesmí pro uživatele představovat další riziko!

ZÁVĚR

Oblečení a vzhled zdravotnického personálu je nikoli hlavním, ale přesto důležitým kritériem úspěšné komunikace s klientem. Z tohoto důvodu se vyplatí investovat prostředky do našeho pracovního ošacení. Ohledně ochranných pomůcek jsme závislí na zaměstnavateli a na nás je, abychom byli důslední a dbali o svou vlastní bezpečnost.


Filip Kůt, DiS., Sabina Ilcová Klinika popáleninové medicíny, FNKV, Praha (filip.kut@gmail.com.)

Ohodnoťte tento článek!