Ošetřování bércových vředů v LDN

Na našem oddělení se často setkáváme s klienty s chronickými bércovými vředy. Jejich léčba není snadná, je dlouhodobá, zaměřená na celkovou léčbu klienta podle příčin vzniku vředu a často je celoživotním problémem.

SUMMARY

In our department we often take care of patients with chronic leg ulcers. The treatment is not easy. It takes a long time, and complex depending on the causes of the ulcer. Often it is a life long process.

Nejčastější příčinou bércových vředů je onemocnění cévního systému, zejména žil, dále cukrovka, onemocnění srdce, kloubní choroby a otoky. Aby léčba byla úspěšná, je důležité vředy léčit celkově podle příčiny vzniku. V této práci jsem se zaměřila na možnosti ošetřování a léčby bércových vředů v léčebně dlouhodobě nemocných. Vybrala jsem si dva klienty, u kterých jsem sledovala léčbu po dobu tří měsíců.

KAZUISTIKA 1: Na naše oddělení jsme přijali klienta ve věku 78 let. Klient se léčí pro ICHS, chronickou žilní insuficienci, opakované srdeční selhávání a kolapsové stavy. Na LDK a PDK má četné bércové vředy. Byl přijat pro RHB a doléčení.

ZAHÁJENÍ OŠETŘOVÁNÍ DEFEKTŮ -ULCUS CRURIS: 6. 11.: první převaz – spodina vředu řbrózně hnisavý povlak, počínající granulace, okraje macerované, okolí zarudlé, otoky dolních končetin. Použitý materiál – Intrasite gel, Bactigras, Melolin. 4. 12.: defekty se zmenšují, spodina granulace až epitalizace. Ošetření – Tielle, zaměřeno na podporu epitalizace. 14. 1.: defekty téměř zhojeny – 2krát povrchový defekt, spodina epitalizace. Ošetření – Tricotex.

KAZUISTIKA 2: Na naše oddělení jsme přijali pacientku ve věku 82 let s dg. DM 2. typu na dietě, chronická žilní insuficience a ICHS, ulcus cruris na levém lýtku.

ZAHÁJENÍ OŠETŘOVÁNÍ: 17. 11.: LDK lýtko – defekt velikosti 8 x 10 cm. Spodina v horní části žlutá nekróza, okolí rány macerované, končetina zarudlá, bolestivá, střední sekrece. Spodní část defektu čistá granulace. Ošetření – 2krát denně Betadine obložky – cílem je vyčištění spodiny v horní části defektu. 2.12.: spodní část defektu – defekt se zmenšuje, spodina granulace až epitalizace, použitý materiál Allevyn.

Horní část defektu – spodina fibrinový povlak, použitý materiál – na dočištění – Intrasite gel, Bactigras a Melolin. 27. 1.: spodní část – spodina granulace až epitalizace, okolí klidné, použitý materiál Tricotex. Horní část – spodina granulace, okraje se zatahují, okolí klidné, použitý materiál Cutinova Hydro. Při ošetřování bércových vředů pomocí metody vlhkého hojení byla léčba pro klienta méně zatěžující. Převazy probíhaly po 2 až 4 dnech podle stavu defektu. Po léčbě byly defekty téměř zhojeny.


Jiřina Voškerušová, LDN Bílovice nad Svitavou

Ohodnoťte tento článek!