Ošetřovatelský proces u pacienta s pooperační ránou hojící se per secundam

Článek pojednává o pacientovi, který byl na naši JIP přeložen pro komplikace vzniklé po cholecystektomii.

SUMMARY The article describes a case of a patient who was transferred to our ICU due to complications after choleczstectomy.

Kazuistika pojednává o 78 letém pacientovi hospitalizovaném na naší JIP od 30. 3. 2005 do 17. 5. 2005 pro komplikace související s cholecystektomií provedenou v jiné nemocnici. Pacient byl na naši JIP přijat s těžkými defekty, trpěl bolestí, byl částečně soběstačný, měl strach, nemohl jíst. Ve spolupráci s pacientem jsme vytvořili individuální plán ošetřovatelské péče, který korespondoval s léčbou. Ošetřovatelské diagnózy jsme s ním seřadili podle jeho priorit. Postupně jsme získali jeho plnou důvěru.

SOUHRN DG. (ČÁSTEČNÝ):

*stp. cholecystektomii pro empyém žlučníku, mnohočetnou cholecystolitiázu a absces v lůžku žlučníku; flegmona břišní stěny s defektem, flegmona skrota; stp. recidivujícím krvácení do GIT; těžká esofagitida hojící se stenózou; objemná ulcerace bulbu duodena; hiátová hernie; katétrová sepse; diabetes mellitus na inzulinoterapii.

1.-7. DEN Pacient byl unavený, trpěl bolestmi, byl na parenterální výživě, výměna centrálního katétru pro febrilie, částečně soběstačný. Provedeno CT břicha, nasazena kombinace antibiotik, rozpuštěna operační rána (lékařem), kde byl rozsáhlý defekt, vybaveno velké množství hnisu a hematom, provedena gastroskopie, konzilium chirurga. Převazy trvaly přibližně hodinu a půl a byly prováděny vždy dvěmi sestrami podle aktuální ordinace lékaře.

PŘEVAZ:

* analgetika před převazem, 2krát denně * aplikovaný Hyiodine na sterilní čtverce, sterilní krytí * skrotum ošetřeno Flamigelem, sterilní krytí

PRŮBĚŽNÁ CHARAKTERISTIKA DEFEKTU:

* černá nekrotická tkáň velikosti 8 x 10 cm, 4 x 10 cm* vybavení hnědé tekutiny (100 ml) * ostrý zápach * bolest břicha kontinuální -intenzita 8 (na stupnici od 1 do 10) * okraj rány začervenalý do 1 cm, otok přítomný * okolní kůže spíše suchá * podezření na infekci, výtěr na K+C

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

* strach * bolest akutní * neznalost, potřeba poučení * porucha kožní integrity, riziko infekce * péče o sebe samého nedostatečná * změna v příjmu potravy * tělesné tekutiny, riziko nerovnováhy * spánek porušený * infekce, riziko vzniku

8.-13. DEN Provedena rozsáhlejší nekrektomie i z defektu na pravém boku, oba defekty komunikují podkožním můstkem, stavěno opakovaně drobné krvácení ze spodiny defektů bez odezvy v KO. Délka převazů asi 70 minut.

PŘEVAZ:

* rána ošetřena sterilními čtverci s Hyiodinem * skrotum ošetřeno Flamigelem, okolí genitálu ošetřeno Cotrimoxazolem, analgetika před převazem

CHARAKTERISTIKA DEFEKTU:

* je přítomna přirozená granulace* exsudát žluto-hnědý 50 ml* mírný zápach* intenzita bolesti břicha 7* okraj rány začervenalý do 1 cm* okolní kůže suchá* infekt potvrzený

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

* porucha spánku* strach* změna v příjmu výživy* péče o sebe samého nedostatečná* bolest akutní * tělesné tekutiny, riziko nerovnováhy * neznalost, potřeba poučení* riziko vzniku infekce

14.-35. DEN Opakované nekrektomie defektů na břiše, výměna centrálního katétru, pokles markerů zánětu, afebrilní, vysazena ATB, provedena plánovaná dilatace jícnu, konzultace plastického chirurga. S klesající intenzitou bolesti a zlepšujícím se stavem se zlepšuje i nálada pacienta a jeho spolupráce. Lsépe spí, cítí se odpočinutý, usmívá se, začíná vtipkovat, zlepšuje se jeho soběstačnost. Délka převazů asi 50 min.

PŘEVAZ:

* 1krát denně, analgetika před převazem* aplikovány sterilní čtverce s Hyiodinem* skrotum ošetřeno Infadine, sterilní krytí

CHARAKTERISTIKA DEFEKTU:

* přirozená granulace* minimální exsudát* minimální zápach* bolest jen při převazu a pohybu* intenzita bolesti 4* okraj rány klidný* začervenání okolí do 3 mm* okolní kůže suchá

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

* bolest akutní* porucha spánku* změna v příjmu potravy* péče o sebe samého nedostatečná* porušená pohyblivost* porucha kožní a tkáňové integrity

36.-42. DEN Vzhledem ke zlepšujícímu se stavu soběstačnosti, ústupu bolestí, dobrému hojení rány a pro podporu psychiky byl pacient po dohodě s rodinou propuštěn o víkendu na propustku. Délka převazů asi 30 min.

CHARAKTERISTIKA DEFEKTU:

*přirozená granulace* minimální exsudát* žádný zápach* bolest mírná jen při převazu* intenzita bolesti 3* okraj rány klidný * začervenání okolí není* okolní kůže suchá

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

* bolest akutní* péče o sebe samého nedostatečná* kožní integrita porušená* strach* riziko vzniku infekce

43.-46. DEN Pacient usměvavý, spolupracující, soběstačný, oběhově stabilní, afebrilní, diabetes převeden na PAD, denně převazy s Hyiodinem, defekt se hojí dobře, plánované propuštění do domácí péče, ambulantní kontroly u nás. Délka převazů asi 20 min.

CHARAKTERISTIKA DEFEKTU:

*přirozená granulace* minimální exsudát* žádný zápach* bolest mírná pouze při převazech* intenzita bolesti 2 *okraj rány klidný* začervenání okolí není* okolní kůže suchá

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

*riziko vzniku infekce* riziko poškození* bolest akutní* změna v příjmu výživy

47. DEN – PROPUŠTĚNÍ DO DOMÁCÍ PÉČE Pacient byl propuštěn do domácího ošetřování. Další léčbu již absolvuje ambulantně. Pacientův zdravotní stav i jeho kvalita života se za dobu hospitalizace velice zlepšila.


Lenka Třasáková, Petra Machová, Gerontologická JIP, FN Hradec Králové (trasalen@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!