Osobní prádlo zdravotnického personálu v soukromém zdravotnickém zařízení

SOUHRN Níže v článku jsem si dovolila položit jako jemnou asociaci částečně nerudovskou otázku „Kam s ním?“, neboť problematika osobního prádla – ochranných pracovních prostředků ve zdravotnických zařízeních – je kontinuálním problémem, který je těžko řešitelným „ježkem v kleci“ snad pro každého zdravotníka.

SUMMARY In the article I address problem of personal clothes and protective equipment of healthcare workers as these are a big problem form many of them.

Společenské změny, ke kterým došlo v nedávné minulosti v naší republice, se v dodavatelských službách prádelen na trhu neodrazily tak výrazně, jak by zřejmě bylo potřeba. Bohužel musíme konstatovat, že tento z klece téměř nevyndatelný „ježek“ se vyskytuje v naprosto shodné podobě i v nestátních zařízeních.

V našem diagnostickém ambulantním nestátním zdravotnickém zařízení MEDISCAN GROUP, s. r. o., a Euromedic International na pražském Chodově se potýkáme neustále s méně pravidelnou dodávkou, kvalitou a správným počtem vypraného prádla. Provozní ředitelka v rámci našeho pracoviště zodpovídá mimo jiné i za kvalitu dodaného osobního prádla a dodržování základních požadavků vyhlášky č. 195/2005 Sb. ¨¨

Od prvního okamžiku návštěvy jsou klienti v kontaktu s recepčními, dále vstupují do ordinací, kde se setkávají s lékaři, sestrami a eventuálně s ostatními pracovníky. Proto je nutné dbát na esteticky příjemné prostředí DC Mediscanu, které by nemělo zanechat v klientovi stresující a skličující pocit z návštěvy u lékaře. K tomu patří i úprava a vzhled našeho personálu.

KAM S NÍM? A JAK?

Základní otázky týkající se manipulace s osobním prádlem (současný stav): * počítání špinavého prádla a příprava na odvoz, * dovoz čistého prádla, * počítání vypraných kusů a třídění podle jmen personálu, problémy s identifikací prádla (zaprané a nečitelné jmenovky), * špatné uskladňování prádla v osobních skříňkách, * obtížná distribuce čistého prádla personálu (dohledávání pracovníka, roznášení prádla; uskladnění prádla personálu po dobu nepřítomnosti). Opravy a nákup nového prádla jsou naší starostí.

CO Z TOHO PLYNE?

Osobní prádlo představuje jeden velký uzlíček problémů pro zdravotnické zařízení, jako je naše. Mezi ně patří např. počítání špinavého prádla v nevyhovujících, špatně větratelných prostorách za používání ochranného prádla, ústenky a rukavic, znova opakující se koloběh – počítání čistého prádla při dodání na oddělení, třídění podle jmen zaměstnanců, hledání jmenovek, nevyhovující osobní skříňky, které neodpovídají hygienickým požadavkům, a neustálé reklamace chybějících počtů nedodaného prádla.

Tyto práce přece nemusí dělat kvalifikovaný zdravotník. Je možné připustit i fakt, že z obavy o ztrátu nebo nedostatek prádla se někteří zaměstnanci uchýlí k praní prádla doma nebo nosí jiné oblečení. To vše je nepřípustné, navíc v rozporu s filozofií jednotného oblečení na poli DC Mediscan! Proto se vedení naší společnosti rozhodlo změnit dodavatele prádla tak, aby služby vyhovovaly plně požadavkům a provozu našeho nestátního zdravotnického zařízení.

PRÁDLO BUDE PRONAJÍMÁNO

Naše požadavky na nového dodavatele byly následující: odstranit manipulaci s prádlem – respektive manipulovat jen výjimečně, distribuce čistého prádla dodavatelem do speciálně dělených skříněk (na čistou a špinavou zónu), uložení osobního prádla zaměstnance do shodně označeného boxu s jeho jménem – zamezení ztrát a vypůjčování si prádla mezi zaměstnanci, identifikace prádla čárovým kódem a jménem – kontrola při procesu praní u dodavatele, opravy a nákup nového prádla jsou v režii dodavatele, prádlo bude pronajímáno, osobní prádlo a speciálně dělené skříňky jsou majetkem dodavatele, střihově moderní a slušivé osobní prádlo podle vlastního požadavku i s aplikací loga firmy, perfektně fungující logistika, rozhodující přijatelná cena.

Pesimismus, který zazněl v úvodu příspěvku, se tímto nyní odsouvá stranou. Hledali jsme a našli jsme řešení naší otázky: „Jak a kam s ním?“ Po dlouhém hledání a jednání s několika dodavatelskými firmami vyhovovala našim kritériím jediná firma, která splňovala všechna nej tak, jak bylo uvedeno v požadavcích na nového dodavatele.

Předpokládáme, že se v krátké době vedení společnosti DC Mediscan bude moci s klidným svědomím spolehnout na dodržování základního hygienického režimu v oblasti slušivého a jednotného prádla. Nyní probíhají závěrečná jednání o posledních úpravách oděvů, materiálu, velikostech a počtech osobního prádla. Takže není zase vše tak špatné… Konečně máme dodavatele, který vyhovuje nejen nám, ale své služby předkládá v souladu i s platnou legislativou.


Bc. Marcela Janotová1, Daniela Kratochvílová2 provozní ředitelka1, vedoucí úseková sestra2 Diagnostické centrum Mediscan group, s. r. o. Praha-Chodov

Ohodnoťte tento článek!