Péče o chronickou ránu u onkologické pacientky

U onkologických nemocných bychom měli vést terapii rány i s vědomím, že úspěch může být pouze dočasný. Moderní medicína nám nabízí mnoho prostředků, jak zkvalitnit život takto postižených pacientů, a je jenom na nás, abychom je využili k jejich prospěchu.

SUMMARY

When treating cancer patients we have to keep in mind that the success may be only temporary. Modern medicine can offer many ways how to improve the life of these patients and we should use them accordingly.

Nevím, jak nazvat dobu, ve které se onkologická onemocnění a jejich komplikace řadí na přední místa v příčinách úmrtí pacienta. Vím však, že onkologičtí pacienti si zaslouží jistě obdiv.Když zahlédnu úsměv na jejich tváři, vím, že duše pláče a srdce bolí. Nezávidím ani lékařům tu roli, ve které je jejich scénář nelítostný.

Roli, která se zřejmě stává monologem, v němž divák uslyší jen to, že je tu „to nejhorší“, co ho v životě mohlo potkat. Kladu si často otázku, co je lepší. Krutá pravda, nebo milosrdná lež? Zde asi selže i veškerá empatie, protože nikdo z nás, a to mi promiňte, jí nemá v sobě tolik, aby se cítil jako samotný nemocný. Proto se snažme pomoci alespoň tím, že s ním zůstaneme v té nejtěžší, ne-li v poslední chvíli. Ve chvíli, která někdy znamená víc než celý život!

Kazuistika

Žena, 72 let, lucidní, orientovaná, mobilní, spolupracující. Dg.: Hypertenze III. st., DM 2. typu na inzulinoterapii s mnohočetnými komplikacemi, obezita, ICHS s chronickou fibrilací síní, stp. cholecystektomii, tumor tlustého střeva, karcinom rektosigmoidea s metastázami do močového měchýře, stp. chemoterapii, sekundární posthemoragická anemie.Th: Ortanol 20 mg, Lozap 50 mg, Loradur mite, Betaloc 200 mg, Diazepam 5 mg, Rivodaron 200 mg, Anopyrin 100 mg.

Pacientka byla hospitalizovaná na chirurgickém oddělení spádové oblasti, kde jí provedli laparotomii pro ileus, transverzostomii vlevo a resekci zúženého rektostigmatu. Následně se objevil absces v jizvě, který byl evakuován. Nasazena infuzní terapie s ATB, zahájeno lokální ošetřování dehiscence standardní metodou -Višněvského balzám a sterilní krytí. Poté byla pacientka přeložena do našeho ústavu k následné péči.

1. den – 31. ledna 2007: dehiscence operační jizvy 6,5 x 7 cm, hloubka 2 cm, uprostřed spodiny žlutá tuhá nekróza, okolo granulační tkáň, okraje ohraničené, suché, výrazně zapáchající žlutá sekrece, okolí klidné, zbytek jizvy zhojen, v bezprostřední blízkosti stomie (riziko kontaminace). Ošetření: obklad Prontosan roztokem, Nu-Gel, Actisorb plus, sekundární krytí.

21. den – 21. února 2007: dehiscence se zatahuje, dnes již 3,5 x 4 cm, hloubka 1 cm, nekrotická tkáň odloučená, spodina ještě žlutě povleklá, vyplňuje se granulační tkání, od okrajů počínající epitelizace, sekrece mírnější, nažloutlá, nepatrně zapáchající, okraje vlhké, ohraničené, okolí klidné.Ošetření: obklad Prontosan roztokem, Aquacel.

49. den – 21. března 2007: defekt vykazuje známky hojení, okolí klidné, okraje ohraničené, vlhké, část defektu epitelizuje, spodina granulační, mírně povleklá, nepatrná sekrece.Ošetření: oplach Prontosan roztokem, Flaminal, Mepitel.

61. den – 4. dubna 2007: okolí defektu klidné, okraje ohraničené, vlhké, převážná část defektu již pokryta novou epitelovou tkání, spodina již 1 x 1 cm, čistá, granulační, bez sekrece.Ošetření: oplach Prontosan roztokem, Mepitel. V tento den pacientka propuštěna do domácího léčení, proběhla edukace příbuzných i pacientky ohledně ošetření rány.

84. den – 27. dubna 2007: zhojení defektu, plná epitelizace. Podle informací příbuzných defekt zhojen 68. den, fotografie však pořízena 84. den.

Závěr

I když v léčbě i v samotném lokálním ošetřování rány u této pacientky hrály velkou roli negativní faktory, které hojení ovlivňují, přesto se nám podařilo za pomoci moderních prostředků tzv. vlhké terapie úspěšně ránu dohojit.


Iveta Míčková, Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun ( IvetaMickova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!