Péče o pacienta s kolostomií v domácí zdravotní péči

Stomie je vyvedení dutého orgánu stěnou břišní navenek. Může být dočasná, nebo trvalá. Dočasná stomie se indikuje pouze na přechodnou dobu, než onemocnění ustoupí, např. při zánětlivém onemocnění střev, kdy je zavedena pouze do doby, než zánět ustoupí nebo při potřebě odlehčit tlustému střevu.

Častější je však trvalá stomie, kdy ji po zákroku má pacient celý život. Tato stomie se provádí při nádorovém onemocnění střev. Část střeva postižená nádorem se odstraní, aby se nádor dál nešířil. Další příčinou může být neprůchodnost střev nebo nedostatečná funkce svalového svěrače. Je několik druhů stomií. Nejčastěji se v praxi setkáváme s KOLOSTOMIÍ A ILEOSTOMIÍ. Kolostomie je vývod tlustého střeva stěnou břišní. Nejčastěji je vyvedena v levém podbřišku, kde je malý kruhovitý otvor, kterým odcházejí plyny a stolice. Stolice odchází samovolně do kolostomického sáčku. Vyústění není citlivé na bolest, ale sliznice se snadno poraní, takže při výměně sáčku dbáme na citlivé zacházení. Může být vyvedena na více částech břišní stěny, proto ji rozlišujeme podle místa vyvedení na sigmoideostomii (vyvedení esovité kličky) nebo transverzostomii (vyvedení příčného tračníku), kdy se provádí stomie dvouotvorová. Ileostomie je vývod tenkého střeva stěnou břišní.

Je méně častá než kolostomie. Bývá nejčastěji v pravém podbřišku a její obsah je více tekutý než v tlustém střevě. Obsahuje více trávicích šťáv, a proto je k pokožce agresivnější. U obou zákroků musí být střevo před operací důkladně vyprázdněno pomocí diety, projímadel a klyzmatu. K nemocnému přistupujeme v domácí zdravotní péči individuálně.

Vedeme je k tomu, aby se vyvarovali luštěnin, pokud možno nejedli ovoce se slupkou ani syrovou zeleninu. Měli by vynechat smažená, tučná a pikantní jídla, neměli by požívat alkohol a kávu s kofeinem. Naopak by měli konzumovat mléčné výrobky s nízkým obsahem tuků, libové maso z mladších zvířat a ryby.

Pečivo by si měli vybírat spíše bílé bez semínek. Při OŠETŘOVÁNÍ PACIENTŮ V DOMÁCÍ PÉČI dbáme, aby stomie byla ošetřena v klidném a čistém prostředí. Po odejmutí znečištěného sáčku, popř. podložky stomie, opatrně očistíme od zbylé stolice vlažnou vodou, odstraníme zbylou pastu a do podložky vystřihneme otvor tvaru a velikosti stomie. Do okolí naneseme novou pastu, která vyrovnává nerovnosti kůže a lépe fixuje sáček k podložce. Po nalepení podložky připevníme kolostomický sáček a překontrolujeme fixaci sáčku.

U pacientů, kteří mají nově vyvedenu stomii, pozorujeme zejména zpočátku velkou psychickou zátěž. Založení stomie snižuje zpočátku výrazně kvalitu života. Stomici se často obávají jejího očištění v cizím prostředí bez pomoci zdravotnického personálu. Důraz by měl být kladen na informování nejen pacienta, ale i nejbližších příbuzných. Při správném poučení a podpoře rodiny může vést stomik spokojený a plnohodnotný život.

LITERATURA
Vyhnánek, F.: Chirurgie I. pro střední zdravotnické školy. Praha, Informatorium, 1997. Vojtíšek, V.: Chirurgie II. Učebnice pro střední zdravotnické školy. Praha, Informatorium 1993. Hussmann, J.: Chirurgie – memorix. Praha, Scientia Medica 1995. Duda, M. a kol.: Práce sestry na operačním sále. Praha, Grada 2000. Lukáš, M., Starnovská, T.: Diety při zánětlivém onemocněních střev: recepty, rady lékaře. Praha, Sdružení MAC 2002.

SOUHRN

V domácí zdravotní péči ošetřujeme i pacienty s dočasnou nebo trvalou stomií. Nejčastěji se jedná o kolostomii, případně ileostomii. Věřím, že pro kolegyně, které nepřicházejí běžně do styku s tímto řešením onemocnění, bude jistě zajímavá jak základní charakteristika těchto zákroků, tak i postupy ošetřování vycházející ze zkušenosti.

SUMMARY

In home healthcare we take care of patients with temporary or permanent colostomy. Most often these patients have colostomy or ileostomy. I believe that nurses who do not have much experience with this type of treatment, will be interested in basic description of stoma as well as nursing procedures based on our experience.


O autorovi: Lenka Tancibudková, Domácí zdravotní péče Geria, spol. s r. o., Praha (geria@geria.cz)

Ohodnoťte tento článek!