Práce sestry při roboticky asistované operaci

Autorky prostřednictvím článku seznamují s prací perioperační sestry na robotickém operačním sále a s operačními výkony, které se v Nemocnici Na Homolce provádějí pomocí robotického systému da Vinci.

SUMMARY The authors describe the work of a perioperative nurse who works at robotic operation room, and also the procedures that are performed at Nemocnice Na Homolce using robotic system Da Vinci.

V Nemocnici Na Homolce asistuje robotický systém při různých typech operací už dva roky, a proto můžeme shrnout jeho výhody a nevýhody. Výhodou je miniinvazivní přístup, kratší doba rekonvalescence, menší pooperační bolestivost, malé krevní ztráty, flexibilita nástrojů, trojrozměrný obraz a eliminace nežádoucích pohybů a třesu. Nevýhodou pak nepřítomnost zpětné hmatové vazby a vyšší finanční náklady.

Perioperační sestra po příchodu na sál spouští laparoskopickou sestavu (Wolf) a robotický systém da Vinci (IntuitiveSurgical), který tvoří ovládací a operační (pracovní) konzola. Sestra rouškuje stolky a za pomoci obíhající sestry i ramena robotického systému speciálními povlaky. Na tři operační ramena postupně připevní adaptéry pro instrumenty a držáky na 8mm robotické trokary. Na kamerové rameno pak přichytí adaptéry pro optiku, která zajišťuje trojrozměrný obraz. Robotické nástroje připravují perioperační sestry podle typu prováděného výkonu.

Pracovní část nástroje umožňuje pohyb 360 stupňů a přístup do míst, kam se operatér běžnými laparoskopickými nástroji nedostane. Poté perioperační sestra připraví vše potřebné k operačnímu výkonu a až následně je přivezen informovaný klient, který by neměl být předchozím děním na operačním sále stresován. Po aplikaci pneumoperitonea zavádí operatér pomocné plastové (Ethicon) a kovové robotické trokary, na které připevní ramena robotického systému. Zavede robotické nástroje podle typu operace a odchází k ovládací konzole, odkud ovládá táhla se speciálními koncovkami, které přenášejí pohyby rukou operatéra na ramena s nástroji.

Chirurgický tým byl průkopníkem robotiky v naší republice, když 31. 10. 2005 provedl pomocí systému da Vinci první adjustabilní bandáž žaludku. Od té doby se operativa rozšířila o další výkony, kterými jsou minigastrický bypass, sleeve gastrektomie, fundoplikace a hemikolektomie. Velkým přínosem je při provádění bariatrických výkonů, které by se otevřenou cestou provádět nemohly, protože klient by byl extrémně zatížen. K 31. 8. 2007 bylo v Nemocnici Na Homolce provedeno celkem 115 roboticky asistovaných operací a je třeba zdůraznit, že při nich nikdy nedošlo ke konverzi.

Součástí chirurgie je u nás i urologie, jedním z nejčastějších roboticky asistovaných výkonů je radikální prostatektomie. Oproti klasické radikální prostatektomii má zde operatér výrazně lepší přehled v malé pánvi, a tudíž i větší šanci zachovat erektilní nervy. Rovněž ušití anastomózy uretry je přesnější a bezpečnější. Na rozdíl od laparoskopie je roboticky asistovaná operace podstatně kratší. Pomocí systému da Vinci se provádějí také pyeloplastiky, nefrektomie a adrenalektomie. V Nemocnici Na Homolce bylo provedeno 72 těchto výkonů. Konvertovalo se pouze 3krát, z toho 2krát pro kolizi operačních ramen a jednou pro krvácení.

Cévní robotická chirurgie se specializuje na:* iliofemorální bypass, *aortofemorální bypass jednostranný a oboustranný,* rekonstrukci břišní aorty, *výduť břišní aorty.

Významnou úlohu zde hrají flexibilní robotické jehelce, které umožní operatérovi snadné našití protézy na cévu, což zkracuje dobu sevření aorty svorkou. Je to čas srovnatelný s otevřenou operací, ale nesrovnatelný se zátěží pro klienta.. Z celkového počtu 88 operací proběhla konverze třikrát, a to pro krvácení. Určitě stojí za zmínku, že roboticky byli odoperováni tři klienti se závažným kardiálním onemocněním, pro něž by byla otevřená operace téměř nemožná.

Robotika v gynekologii se zaměřuje na: *TLH – totální laparoskopickou hysterektomii, *LAVH – laparoskopicky asistovanou vaginální hysterekromii, *globální repair – rekonstrukci pánevního dna pomocí síťky při vaginálním prolapsu, *adnexektomii.

Tady je výhodou miniinvazivní přístup, flexibilita nástrojů, menší krevní ztráty a trojrozměrný obraz. Jednou z nevýhod je prozatím déletrvající operace, než u operací laparoskopických. Ze 36 robotických výkonů žádný neskončil konverzí. Od března 2007 vlastní Nemocnice Na Homolce druhý robotický systém da Vinci, který asistuje při kardiochirurgických operacích. Protože většina kardiochirurgických výkonů vyžaduje připojení na mimotělní oběh, začalo se od menších výkonů, jako je implantace kardiostimulační elektrody a odběr tepenného štěpu – arteria mammaria – u aortokoronárních rekonstrukcí.

Zde se pak operace dokončovala otevřenou cestou s mimotělním oběhem. V současné době se k těmto roboticky asistovaným operacím přidalo i ošetření defektu síňového septa, které se provádí kompletně roboticky a mimotělní oběh je připojen z třísla. Výhodou je lepší a šetrnější přístup do dutiny hrudní a zobrazení míst jinak hůře přístupných. Z 25 provedených operací se v důsledku četných adhezí konvertovalo pouze jedenkrát.*

—-

Hana Lukášková Kateřina Platošová Nemocnice Na Homolce Praha (lukasek@chello.cz)**

Ohodnoťte tento článek!