Praktické zkušenosti s antidekubitálními pomůckami firmy Nimotech v prevenci a léčbě dekubitů

Chtěla bych se touto cestou podělit o naše několikaleté kladné zkušenosti s používáním antidekubitálních matrací s kompresorem na principu měnícího se tlaku v trubicích.

Pracuji víc než 8 let na oddělení dlouhodobě nemocných v Dačicích, které čítá 30 lůžek. Během této doby přibylo nepohyblivých – ležících, a tudíž „rizikových“ pacientů s částečnou nebo plnou závislostí.

Kromě dehydratace, podvýživy a karence zejména bílkovin a vitaminů, stopových prvků atd. a z toho plynoucího oslabení imunitního systému se zvýšenou náchylností k infekcím jsou nepohybliví pacienti ohroženi dekubity. Zdaleka se nemusí jednat jen o klienty věkem „geriatrické“. Je známo, že – bráno v delším časovém horizontu – je vždy pro nemocného lepší a samozřejmě v konečných důsledcích i levnější proleženinám předcházet než již vzniklé kožní defekty léčit.

Léčení již vzniklé kožní léze charakteru dekubitu trvá u 60letého pacienta 3krát déle než u 20letého. Dekubity jsou ve světě postiženy miliony lidí, z nichž desetitisíce ročně umírají. Léčba středně závažných dekubitů představuje náklady až 200krát vyšší než náklady na prevenci.

V prevenci dekubitů bych zdůraznila několik bodů. Kromě pečlivé hygieny, ošetření kůže léčebnou kosmetikou – zábrana přesušení, zvláčňování pokožky, případně užití masáže či pasivního cvičení na lůžku ke zlepšení cirkulace tělesných tekutin – potom spatřuji velký přínos v zavedení preventivního použití moderních antidekubitálních pomůcek, které jsou dnes ekonomicky dostupné, jejich používání je snadné a v praxi se nám velmi osvědčily. Inkriminované oblasti pro vznik proleženin jsou zejména tam, kde dochází ke stlačení měkkých tkání mezi prominujícími kostními výstupky a podložkou.

Tělesné tekutiny přestávají proudit – v kapilárách, žilách, lymfatických cévách – a toxické buňky napadají nervový systém. Pěnové a vodní matrace pouze rozkládají váhu, ale při jejich použití se nejedná o změnu tlaku v tlakových bodech.

Hmotnost na těchto nehybných površích může zabránit cirkulaci v kterémkoli bodu kontaktu. Oproti tomu měnící se tlak na jednotlivé body pacientova těla u systému trubic v nafukovacím obalu mj. podporuje cirkulaci tělesných tekutin.

Podle studií byla dokladována až 90% úspěšnost preventivního použití aktivní antidekubitální masážní matrace. Navíc jsou tyto antidekubitální pomůcky indikovány i tam, kde již dekubity jsou -obvykle se zabrání výskytu nových proleženin, a stávající léze (dekubity I. a II. stupně) se téměř v polovině případů buď zhojí, nebo dojde alespoň ke zlepšení lokálního nálezu.

Seznámení s antidekubitálními pomůckami, dodávanými firmou NIMOTECH, lékařská technika, Brno, Šumavská 416/15, tel. 549 246 688, www.nimotech.cz:

1. AKTIVNÍ ANTIDEKUBITÁLNÍ MASÁŽNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE GRANT – MODEL G

materiál: vinyl-uretan = příjemný, pružný, poddajný, nedráždivý vůči pokožce a odolný vůči dezinfekčním prostředkům (v naší praxi neodolal pouze Chlumského roztoku), odolnost mechanická – netrhá se, protiskluzové hladké provedení, lehká, praktická, jednoduché použití, tichý chod řídící jednotky, žádné vibrace, pozvolnými, téměř neznatelnými změnami tlaku v trubicích matrace každé 4 minuty není odpočívající klient rušen.

2. ANTIDEKUBITÁLNÍ NAFUKOVACÍ PODLOŽKA HEELER

z vinyluretanu, zabraňující kožním lézím končetin, na kterých pevně drží, umožňuje cirkulaci tělních tekutin, ruka či noha včetně paty zůstává volná. Naše oddělení jsme postupně vybavili řadou výše uvedených matrací. Nezaznamenali jsme žádné komplikace typu poruchovosti ani jiné problémy. Drobná připomínka – vzhledem k šíři u nás používaných lůžek bychom uvítali, kdyby matrace byly o něco širší. Máme dobré výsledky jak v použití preventivním, tak při hojení. Použití těchto antidekubitálních matrací můžeme vřele doporučit ostatním zdravotnických zařízením.

Zaznamenali jsme případy, kdy k nám přišly načerpat informace soukromé osoby, pečující v domácích podmínkách o své nepohyblivé příbuzné a matraci objednaly svým imobilním blízkým k domácímu využití. Vizitkou je spokojený pacient – uživatel matrace.

Pochvalují si ji i zdravotničtí pracovníci, kterým pomůcka svým způsobem ulehčila práci s dosavadním pravidelným polohováním pacientů. Za celou dobu několikaletého používání těchto pomůcek jsme museli pouze jednu pacientku pro špatnou toleranci matrace – spíše však rázu psychického – přesunout na lůžko bez antidekubitální matrace. Cena pomůcky je 7000 Kč včetně DPH a můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, že tato antidekubitální matrace za to stojí.


O autorovi: Prim. MUDr. Jana Pokorná, Oddělení dlouhodobě nemocných, Nemocnice Dačice

Ohodnoťte tento článek!