Prevence dekubitů – starost v každém věku

Dekubitus je velký „strašák“ všech déle ležících i sedících pacientů každého věku a samozřejmě i veškerého zdravotnického personálu.

Vzniká vždy na místech, kde tlak kosti na podložku není dobře rozložen, a podle toho, zda pacient leží či sedí, se pouze mění lokalita dekubitů. Hojení je vždy dlouhodobé, pacienta omezuje, deprimuje, vyžaduje zvýšené finanční nároky a je rizikové pro vznik dalších komplikací. Zhojená kůže, ať již pravidelnými převazy či plastikou, kde defekt již jednou byl, zůstává již navždy změněna, riziková a nikdy se nevrací do původního stavu. Zdravotnická zařízení s dlouhodobě ležícími a vysoce rizikovými pacienty jsou vybavena vodními, pískovými, vzduchovými a jinými lůžky. Na odděleních méně specifi ckých a v domácím prostředí dojdou uplatnění antidekubitní matrace, kterých je na trhu mnoho různých typů, jak klasických, tak i nafukovacích s pulzním kompresorem, které se používají u více rizikových pacientů ještě na standardní antidekubitní matraci. Vzájemná spolupráce sester, fyzioterapeutů a ergoterapeutů je pro benefi t pacienta základní.

Mohli bychom hovořit o vnitřních a vnějších faktorech, které ovlivňují vznik dekubitů, o posuzování rizikovosti podle různých stupnic (Norton, Braden, Waterlow aj.), ale na to dnes nemáme mnoho prostoru.

U sedících pacientů – uživatelů vozíků – je antidekubitní riziko jedním z kritérií při výběru jak sedacího polštáře do vozíku, tak i nutné ochrany rizikových míst zádové opěrky, popřípadě i jiné části těla. Firma SUNRISE MEDICAL, výrobce produktů JAY (v ČR zastoupení MEDICCO – Vašíček, s. r. o., www.medicco.cz), po letech výzkumu a spolupráce s běžnými uživateli vozíků všech věkových kategorií i handicapovanými sportovci vyvinula velmi podrobný školicí program STEPS založený na obecných principech anatomie, fyziologie, patofyziologie, biomechaniky, a toto vše vztaženo na pohyb ve vozíku. Jednou z velkých kapitol jsou i dekubity a jejich prevence. Program je dále rozpracován i do specializací s ohledem na věk (pediatrie, geriatrie, dospělá populace), protože každá z uvedených skupin má svoje rizika a specifi ka, a to i s ohledem na prevenci a vznik dekubitů.

Poté, co tyto semináře probíhají už více let v evropských státech – v roce 2004 proběhl jeden v Praze, v roce 2005 další v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku a letos se uskuteční další na různých místech republiky. Pokud se cítíte touto problematikou klientů na vozíku osloveni nebo máte zájem se přihlásit do některého ze seminářů, ozvěte se na e-mail: liafrantalova@tiscali.cz

Ohodnoťte tento článek!