Přístrojové vybavení centrální sterilizace

Centrální sterilizace je specializované zdravotnické pracoviště zajišťující komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro všechna pracoviště nemocnice. Svým specifickým zaměřením se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a je součástí základních aspektů komplexní zdravotní péče.

SUMMARY

Central sterilization is a specialized healthcare department that provides services to all hospital departments. It is a part of a chain of prevention of nosocomial infections and an integral aspect of complex healthcare.

Oddělení centrální sterilizace se svými úkoly a zaměřením řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Oddělení centrální sterilizace Městské nemocnice v Litoměřicích je specializované zdravotnické pracoviště, které zajišťuje komplexní službu při přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště nemocnice. Centrální sterilizace byla uvedena do provozu v roce 1989. V současné době poskytuje služby nemocnici o 604 lůžkách. Komplexní službu zabezpečuje všem pracovištím nemocnice.

Jejím hlavním partnerem jsou centrální operační sály. Předmětem činnosti pracoviště je předsterilizační příprava, třídění různých druhů obvazového a prádlového materiálu, kompletace operačních sít a nástrojů. To vše je zakončeno sterilizací v přístrojích s následnou distribucí na jednotlivá zdravotnická pracoviště. Nezbytnou součástí při výrobě sterilního zdravotnického prostředku je sterilizační technika. Do září 2007 mělo pracoviště k dispozici pro nízkoteplotní sterilizaci dva formaldehydové sterilizátory FS 150.

Ty byly plně nahrazeny sterilizátorem STERRAD 100 S. V březnu letošního roku došlo k výměně tří zastaralých parních sterilizátorů. Byly nahrazeny dvěma moderními přístroji STERIVAP o obsahu 610 litrů s vlastními vyvíječi páry. Nové přístroje se podařilo nemocnici zakoupit z vlastních prostředků. Na pracovišti je i jeden horkovzdušný sterilizátor, který je využíván minimálně. K zabezpečení předsterilizační přípravy v požadované kvalitě jsou na pracovišti dva mycí automaty, tlakové vodní a vzduchové pistole a ultrazvukové čističky.

K uzavírání sterilizačních obalů slouží pět svářecích přístrojů. Technika sama o sobě však nestačí v přípravě kvalitního sterilního zdravotnického prostředku. Tím nezbytným prvkem je lidský činitel. Tedy sestra nebo sanitárka, která musí umět všechnu techniku na pracovišti obsluhovat a starat se o ni. Na všechny přístroje se musí pracovnice zaškolit a projít povinnou průpravou. Na našem pracovišti se na přípravě kvalitních sterilních zdravotnických prostředků podílí pět registrovaných sester a šest sanitárek s kurzem.

Naším krédem je, aby s našimi produkty byl spokojen každý pacient naší nemocnice, ale aby se i našim partnerům na jednotlivých odděleních dobře pracovalo s námi připravenými sterilními pomůckami.

Marcela Benešová, v. s. Centrální sterilizace, Městská nemocnice v Litoměřicích (m.benesova@nemocnice-lt.cz)

Ohodnoťte tento článek!