Rizika spojená s pudrem rukavic

Tento článek poskytuje historický přehled výzkumu a poznatků ohledně komplikací způsobovaných pudrem z kukuřičného škrobu. Rozsáhlý seznam referencí dále dokazuje mnohočetnost a globální charakter obav, jež jsou s tímto problémem spojeny.

SUMMARY This artikle provides a background on the research and findings relating to the complications cause by corn starch powder. The extensive reference list further validates the multiplicity and global nature of concerns regarding this issue.

V poslední době se stále více hovoří o nutnosti bezpečnosti pro pacienty. Jedním z prvků jejich ochrany je používání správných rukavic.Ještě před několika lety jsme si navlékali výhradně pudrované rukavice. Dnes už jsou známy jejich negativní vlastnosti a běžně se začaly používat rukavice bez pudru. Jsou lepší, ale i mezi nimi jsou velké rozdíly co do kvality. Následující studie ale ještě připomíná rizika spojená s pudrem v rukavicích (Ellis, H.: Rizika spojená s pudrem používaným k ošetření chirurgických rukavic. Surgery, Gynaecology and Obstetrics 1990; 171: 521-527.) Cíle: Vytvořit historický přehled nejrůznějších látek používaných při výrobě rukavic a komplikací, jež jsou spojeny s každou látkou.

Metodika: Je uveden přehled literatury od začátku roku 1990. Přehled se soustřeďuje na komplikace způsobené látkami obsaženými v rukavicích, zejména s pudrem z kukuřičného škrobu. Do přehledu literatury byly zahrnuty světové časopisy a časopisy určené pro různé obory medicíny.

Výsledky

1. Od roku 1955 literatura uvádí komplikace způsobené pudrem z kukuřičného škrobu. Mezi tyto komplikace patří:*granulomy *peritonitida *pleurální výpotek (tekutina v membránách obklopujících plíce) *postkardiotomický syndrom (tekutina v membránách obklopujících srdce) *synovitida (tekutina v oblastech kolem kloubů) meningismus (podráždění membrán obklopujících mozek) *retroperitoneální fibróza (adheze v prostoru mezi peritoneální dutinou; v této oblasti se nacházejí ledviny) *neplodnost u žen

2. Od roku 1949 se při experimentálních studiích zkoumajících zvířata zjistilo, že pudr z kukuřičného škrobu způsobuje zánět, granulomy a adheze.

3. Změny ve sterilizačních metodách (přechod od autoklávu ke gama ozařování) způsobily, že pudr z kukuřičného škrobu je hůře vstřebatelný. Výsledkem byl vyšší výskyt reakcí na pudr z kukuřičného škrobu.

4. Od začátku 60. let až do konce 80. let dvacátého století literatura uvádí antigenové odezvy na kukuřičný škrob. (Na základě nedávného výzkumu se v současnosti ví, že antigenové odezvy jsou způsobeny latexovými proteiny, které se vážou na pudr z kukuřičného škrobu.) Konvenční metody pro odstraňování pudru jsou neefektivní. Existují jiné metody, kterými je možné pudr odstranit efektivněji, jsou však časově náročné, nákladné a pro zdravotní personál nepraktické. Proto se výzkumníci domnívají, že by se měly používat nepudrované rukavice, aby se snížilo množství pooperačních komplikací způsobených pudrem z kukuřičného škrobu.

Nejdůležitější body

*Pudr z kukuřičného škrobu způsobuje řadu komplikací. * Tyto komplikace se opakovaně objevují v posledních 30 letech všude na světě a ve všech chirurgických oborech.*Mezinárodní průzkum opětovně zaznamenal skutečnost, že pudr z kukuřičného škrobu způsobuje nejrůznější komplikace včetně iritace zánětlivé odezvy, peritonitidy, granulomů a adhezí.* Používáním nepudrovaných rukavic se nejen zamezí komplikacím spojených s pudrem, ale ušetří se i peníze a čas díky tomu, že se eliminuje nutnost před použitím pudr z rukavic odstranit.


Miluše Bělíková Product Manager Mölnlycke Health Care (info.cz@molnlycke.com)

Ohodnoťte tento článek!